Aktivity

Časopis Nezmar v akcii

nezmar3Štúrovo pero je novinárska súťaž stredoškolských časopisov, ktorej sa zúčastnil aj náš Nezmar v zastúpení 3 redaktoriek. Podujatie sa konalo 19. - 20. apríla 2024 v Krajskej knižnici vo Zvolene. Na Nezmare porota ocenila rôznorodosť tém, články o šikovných študentoch a celkový posun oproti minulému roku. Dostali sme tiež mnoho podnetných tipov, mali možnosť pozrieť si inšpiráciu v ostatných časopisoch a porozprávať sa aj s redaktomi z iných škôl, čo nás tiež posúva vpred.

Tento týždeň sa zároveň uskutočnil predaj 3. čísla časopisu Nezmar. V redakcii sme mali preto stretnutie, kde sme vkladali obľúbené kartičky našich profesorov do Nezmarov, pripravovali predaj a plánovali ďalšie číslo. Okrem toho sme mali aj teambuilding, kde sme sa lepšie spoznali a dozvedeli sa o sebe rôzne zaujímavé informácie, napr. kam by sme cestovali so strojom času.

Veríme, že sa vám tohtoročné Nezmary páčili a našli ste v nich "to svoje". :)

 

 

Ako IV.OG navštívila laboratóriá SPU :)

Dňa 3. februára 2016 sme navštívili Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Naša exkurzia sa začala prehliadkou priestorov, ktoré neodmysliteľne k univerzite patria. Potom nás zaviedli do laboratórií Katedry mikrobiológie a Katedry fyziológie živočíchov. Za pomoci milých zamestnancov a doktorandov katedier sme sa veľa zaujímavých vecí dozvedeli, všeličo sme si z biológie zopakovali a robili sme zaujímavé pokusy. Pozorovali sme krv, zrážanie mlieka, býčie spermie, mikroskopické vláknité huby, kvasinky a plesne. Každý z nás si mohol urobiť svoje vlastné preparáty a preveriť tak aj svoju zručnosť.

Tešíme sa, že sme sa tu prakticky mohli presvedčiť o informáciách, ktoré v škole dostávame skôr teoreticky, a že sme mohli aspoň trošku vidieť prácu vedcov a laborantov. Veľmi sa nám páčilo, tešíme sa a ďakujeme p. doc. Ing. L. Zeleňákovej, PhD., že nám túto exkurziu sprostredkovala.

trieda IV.OG

Podkategórie