Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Milí záujemcovia o štúdium na párovskom gymnáziu!

V septembri 2021 uplynulo už 56 rokov od chvíle, kedy bolo založené Gymnázium na Párovskej ulici v Nitre. Veľakrát sa stane, že sa bývalí žiaci zastavia v škole, rozhliadnu sa po chodbách, nostalgicky si spomenú na veselé príhody, ktoré tu prežili a podvedome hľadajú svoje tablo... Keby ho tu všetci absolventi mohli nájsť, boli by tablami pokryté úplne všetky steny chodieb, učební a možno aj telocvične.

Množstvo tabiel sa v priebehu rokov nenávratne stratilo, niektoré, aj zo starších čias, však zostali a súčasným študentom aj učiteľom pripomínajú, že naše gymnázium má už svoju históriu a my, súčasní pedagógovia aj žiaci, sa na nej podieľame.

Nebolo by správne myslieť si, že treba rozprávať len o minulých časoch a zdôrazňovať iba to, čo bolo. Veď škola sa neustále vyvíja a formuje tým, čo do nej vkladáme. Zachovávame z tradície to, čo je pre školu typické - napríklad časopis Nezmar a pridávame niečo nové, mimochodom, z čoho sa tiež stáva dobrá tradícia - takým je Párovský Apríles - koncerty kapiel, v ktorých hrávajú aj naši študenti, Párovský rozhlas, Párovská televízia, či Párovská kvapka krvi.

Naše Párovské gymnázium je výnimočné. Napriek tomu, že patríme medzi päť najväčších gymnázií Slovenska (v školskom roku 2021/2022 máme 70 učiteľov a 825 žiakov), vládne u nás pohodová priateľská atmosféra a silný komunitný duch. Nadšenie a kreativita našich žiakov, príprava rôznych spoločných akcií počas roka a veľká ochota spolupracovať s pedagógmi je to, čo z nás spoločne robí Párovčanov :-)

Každá generácia našich žiakov je jedinečná a zanechá svoju stopu v pomyselnej histórii gymnázia. Takou sú aj naši absolventi v školskom roku 2021/2022, ktorí už pomaly čakajú na to, kedy ich tablá pribudnú na našich chodbách, a takou generáciou môžete byť aj Vy, ak sa rozhodnete pre náročné, ale pekné štúdium na našom gymnáziu, zodpovedne sa pripravíte a úspešne zvládnete prijímacie skúšky.

Ak Vás osloví naše gymnázium a naše študijné programy, neváhajte a podajte si prihlášku na naše gymnázium s 55-ročnou tradíciou.

V uplynulom školskom roku sa k nám prihlásilo 134 záujemcov do španielskej sekcie, 241 záujemcov do štvorročného štúdia gymnázia a 100 záujemcov do osemročnej formy štúdia s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Všetkým, ktorí sa seriózne rozhodnete študovať u nás, prajem, aby ste úspešne zvládli prijímacie skúšky a v septembri 2022 sa zaradili medzi Párovčanov!

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy


Ponúkame Vám niekoľko dôvodov, prečo študovať na našom gymnáziu:

 • Na prijímacích skúškach zohľadňujeme výsledky športových súťaží a počas štúdia aktívnym športovcom umožňujeme individuálny vzdelávací plán.
 • Všetci žiaci si v predposlednom roku štúdia volia časť predmetov a učiteľov podľa svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber tvorí tretinu ich týždenného rozvrhu hodín.
 • Súčasťou tímu sú aj pedagogickí asistenti, školský psychológ a sociálny pedagóg.
 • Dosahujeme vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom jazyku v externej časti maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska.
 • V školskom roku 2018/19 sme mali najlepšie výsledky v Nitrianskom kraji v písomných maturitách zo slovenčiny a angličtiny.
 • Boli sme 4. najlepší zo slovenčiny v Slovenskej republike :-)
 • Podľa hodnotenia INEKO z januára 2022 sme najúspešnejším gymnáziom v nitrianskom regióne.
 • Viac ako polovica našich absolventov študuje v zahraničí, najmä na Karlovej univerzite v Prahe, na Vysokom učení technickom a Masarykovej univerzite v Brne.
 • Veľa žiakov sa zúčastňuje predmetových olympiád a iných súťaží a dosahujeme v nich výborné výsledky v celoštátnych kolách.
 • Škola má každoročne veľa zahraničných študentov z Európy i mimo nej a formuje multikultúrnu atmosféru.
 • Nemecký jazyk si žiaci zlepšujú na každoročných výmenných pobytoch s bavorským Werdenfels gymnáziom v Garmischpartenkirchene.
 • Okrem informatiky si žiaci môžu voliť aj programovanie, (vyučuje sa Python, C++ a Java) a počítačovú grafiku.
 • Učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami, vo všetkých učebniach sú dataprojektory, okrem troch učební informatiky aj ďalšie učebne sú plne vybavené tabletmi alebo notebookmi.
 • Gymnázium disponuje aulou s veľkým pódiom (kapacita 400 miest na sedenie).
 • Na našom gymnáziu sú veľmi dobré podmienky pre športovú činnosť - telocvičňa na loptové hry, telocvičňa na gymnastiku a posilňovanie a krytý bazén.
 • Gymnázium má nový moderný športový areál, v ktorom sa nachádza krytá tribúna, atletický ovál, futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, dve volejbalové ihriská, outdoorová posilňovňa a tri dráhy na pétangue.
 • Škola každoročne usporadúva Športové dni riaditeľa školy.
 • Škola sa zameriava na netradičné športy (box).
 • Vyučujúci telocviku poskytujú bohatú krúžkovú športovú činnosť (jóga, plávanie, posilňovanie, vybíjaná a volejbal, fitness a pod.).
 • Na gymnáziu prebieha školská futbalová liga.
 • Počas celého štúdia tvorí súčasť vyučovania telocviku plávanie.
 • Počas školského roka pravidelne usporadúvame športové súťaže: Párovský Sparťan (súťaž v posilňovaní), Párovské päťdesiatky (súťaž v plávaní), Vianočný futbalový turnaj, Volejbalový aprílový turnaj.
 • Prirodzenou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú predmetové exkurzie v každom ročníku štúdia (Brezová pod Bradlom, Myjava, Bratislava, Modra, Banská Bystrica, Budapešť, Oswienčim a Krakow, Viedeň a ďalšie).
 • Každoročne usporadúvame viacdňové exkurzie, do ktorých sa žiaci môžu hlásiť podľa svojho výberu (Francúzsko, Škandinávia, Grécko, Taliansko a pod.).
 • Žiakov všetkých ročníkov vedieme ku kultúre pravidelnými návštevami divadelných predstavení – navštevujeme  DAB v Nitre a Staré divadlo Karola Spišáka.
 • Tradícia imatrikulačných, valentínskych a „aprílesových“ diskoték.
 • Tradícia školského plesu maturantov v mesiaci apríl.
 • Úzka partnerská spolupráca s DAB (aj pri vyučovaní).
 • Počas štúdia sa môžu žiaci každoročne zúčastňovať niekoľkodňových výmenných pobytov v Báčskom Petrovci (Srbsko) a v Garmischpartenkirchene (Nemecko).
 • V školskom roku 2016/2017 začala partnerská spolupráca a výmenné pobyty so strednou školou v USA (Neque Valley High School) v štáte Illinois.
 • Na škole pôsobí žiacky Hudobný zbor a od roku 2019 aj Spevácky zbor.
 • Žiaci vydávajú 2 časopisy - NEZMAR a po španielsky písaný A VER.
 • Súčasťou školy je školská jedáleň, v ktorej sa vynikajúco varí (v súčasnosti máme 670 stravníkov).
 • Pre žiacke hudobné kapely je zriadené moderné hudobné štúdio.
 • Počas celého dňa je žiakom k dispozícii moderný školský bufet s veľkým množstvom sortimentu ,s teplými jedlami a s čerstvým sladkým aj slaným pečivom.
 • Možnosť denne využiť ranné plávanie pred vyučovaním.

 Pridaj sa k nám v školskom roku 2022/2023
a staň sa úspešným Párovčanom!

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť