Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

 1. Školský rok 2022/2023 sa začína v stredu 1. septembra 2022 (Štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 5. septembra 2022.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v stredu 7. septembra 2022. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v utorok 31. januára 2023.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne v stredu 1. februára 2023 a končí sa v piatok 30. júna 2023.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 24. januára 2023 (utorok)

  • za 2. polrok – 20. júna 2023 (utorok)   

  • pre 4. ročník a V.E – 11. mája 2023 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 22. november 2022 (utorok)  a  28. marec 2023 (utorok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v piatok 28. októbra 2022 a končia v utorok 1. novembra 2022, vyučovanie sa začne v stredu 2. novembra 2022.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v piatok 23. decembra 2022 a končia vo piatok 6. januára 2023, vyučovanie sa začne v pondelok 9. januára 2023.

 10. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 20. februára do 24. februára 2023.

 11. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 6. apríla 2023 a končia v utorok 11. apríla 2023, vyučovanie sa začína v stredu 12. apríla 2023.

 12. Letné prázdniny sa začínajú v sobotu 1. júla 2023 a končia vo štvrtok 31. augusta 2023. Nástup do školy je v pondelok 4. septembra 2023.

 13. Imatrikulácie sa konajú v piatok 18. novembra 2022.

 14. Stužková slávnosť sa koná v piatok 7. októbra 2022 v PKO.

 15. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 10. februára 2023.

 16. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 16. marec 2023 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • marec 2023 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda) – písomná MS

 17. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 22. – 26. máj 2023 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 22. – 24. máj 2023 – V.E

  • 22. – 23. jún 2023 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 18. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 12. mája 2023.

 19. Akademický týždeň pre maturantov bude 15. až 19. mája 2023.

 20. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 6. júna 2023 v aule školy.

 21. Prijímacie skúšky budú:

  • 2. máj 2023 (utorok) – 1. termín – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 11. máj 2023 (štvrtok) – 2. termín – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 4. máj 2023 (štvrtok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 9. máj 2023 (utorok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 22. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG - 22. marca 2023 (streda).
 23. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 22. - 26. máj 2023

 24. Prevádzkové porady budú bývať podľa aktuálnej potreby školy.

 25. Gremiálne porady riaditeľa školy (riaditeľ školy a tím zástupcov) a veľké gremiálne porady (riaditeľa školy, tím zástupcov, hospodárka, vedúca ŠJ, predseda ZO OZ, školský psychológ) bude bývať podľa potreby.

 26. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 27. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2022/2022:

  • 20. septembra 2022

  • 22. novembra 2022 (RZ + konzultačný deň)

  • 28. marca 2023 (RZ + konzultačný deň)

Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť