2015/2016

Úspechy na informatických súťažiach

Baltie 2016 - kategória D
Tatiana Cinová (I.D)
– celoslovenské kolo – 1. miesto
– medzinárodné kolo (Poľsko) – 6. miesto

Scratch Cup 2016
Zo 160 zúčastnených žiakov z celého Slovenska:
Jakub Konc (I.OG) – 16. miesto
František Stupka (IV.OG) – 30. miesto
Samuel Šabík (IV.OG) – 30. miesto
Matej Bölcskei (IV.OG) – 36. miesto
Veronika Molnárová (IV.OG) – 47. miesto

Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Naši najúspešnejší študenti v krajských kolách predmetových olympiád

V piatok 3. júna 2016 boli v aule nášho gymnázia slávnostne oceňovaní najúspešnejší študenti v krajských kolách predmetových olympiád (MO, FO, OI).
Srdečne blahoželáme všetkým víťazom aj úspešným riešiteľom!
Celkové vyhodnotenie

Plavecké preteky

Dňa 2. júna 2016 na našom gymnáziu konali plavecké preteky, ktorých sa zúčastnilo 38 študentov.

V kategórii štafeta 200 m kraul muži sa na 1. mieste umiestnili:
Holec Matej, Královič Tomáš, Lidik Juraj, Hyksa Rudolf z V.OG.
V kategórii štafeta 200 m kraul ženy sa na 1. mieste umiestnili:
Božiková Natália z III.E, Sklenárová Lea z III.A, Porhajašová Adela z II.D a Šuchová Martina z II.C.
Ďalej nasledoval pretek jednotlivcov v 50 m a 100 m kategóriách kraul, znak, prsia - vyhodnotenie

Srdečne blahoželáme!

Niekoľko fotografií z pretekov

Úspechy v atletike ZŠ

Dňa 25. mája 2016 sa v Nitre na atletickom štadióne konali majstrovstvá okresu Nitra základných škôl v atletike. Našu školu reprezentovalo 14 žiakov.

Na stupni víťazov sa umiestili:
- Hanka Záhradníčková z I.OG na 2. mieste v kategórii 800m dievčatá,
- Roman Šajter z V.OG na 2. mieste v kategórii 1000m chlapci,
- Zuzka Trepáčová z III.OG na 3. mieste v kategórii hod loptičkou dievčatá.

V štafete dievčat 4 x 60 m sa Hanka Záhradníčková, Laura Antolová, Lenka Bezáková a Zuzka Trepáčová (I. a III. OG) umiestnili na krásnom 2. mieste. Chlapcom v kategórii štafeta 4 x 60m ušlo tretie miesto len o pár stotín, a tak sa Rastislav Zeleňák, Matúš Dokupil, Filip Ferenczi a Lukáš Ševčík umiestnili na 4. mieste. No konkurenciu mali v 21. družstvách.

Všetkým víťazom srdečne gratulujeme :)

Matematická olympiáda - vyhodnotenie krajského kola

Kategória A
Peter Trubáčik (IV.B) - 4. miesto - postupuje do celoštátneho kola MO kat. A
Michaela Marčeková (V.OG) - 5. miesto

Kategória B

Michaela Marčeková (V.OG) - 6. miesto
Matúš Adamčík (VI.OG) - 9. miesto

Ďalší úspešní riešitelia:
Jakub Poljovka (II.B)
Tomáš Švihorík (VI.OG)
Martina Šuchová (II.C)

Kategória C
Michaela Marčeková (V.OG) - 1. miesto
Matúš Zubčák (V.OG) - 3.-5. miesto
Matej Hrmo (V.OG) - 6.-9. miesto
Ema Barusová (I.B) - 10. miesto

Ďalší úspešní riešitelia:
Tereza Tódová (V.OG)
Eva Cintulová (I.B)
Tomáš Královič (V.OG)

Kategória Z9
Tatiana Matejková (IV.OG) - 4.-8. miesto

Srdečne blahoželáme!

Pytagoriáda - vyhodnotenie obvodného kola

Kategória P6
Matej Bystrický (I.OG) - 1. miesto
Jakub Konc (I.OG) - 2. miesto


Kategória P7
Ivan Jindra (II.OG) - 1. miesto

Srdečne blahoželáme!

JAZYKOVÝ KVET - celoslovenské finále

Dňa 13. mája 2016 sa v Trnave uskutočnilo celoslovenské finále súťaže v prednese poézie a prózy v cudzích jazykoch JAZYKOVÝ KVET 2016.
Naša žiačka Daniela Dobaiová (IV.C) získala v kategórii prednes prózy v nemeckom jazyku krásne 2. miesto!
Srdečne blahoželáme!
 

Krajské kolo v orientačnom behu

Dňa 11. mája 2016 sa uskutočnilo Krajské kolo v orientačnom behu a naše družstvo mladších žiačok obsadilo 2. miesto!
Týmto chceme zablahoželať členkám tímu:
Sofii Belanovej z I.A, Sandre Botkovej z I.D, Natalii Calvo z I.D a Beáte Lovásovej z I.A.
Zároveň nás teší, že Sofia Belanová z I.A sa v súťaži jednotlivcov umiestnila na 2. mieste, čo jej prinieslo postup do celoslovenského kola.
Ešte raz blahoželáme a držíme jej palce, aby nás v súťaži tých najlepších orientačných bežcov Slovenska reprezentovala čo najlepšie! 

Mladý zdravotník

Dňa 11. mája 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže družstiev mladých v poskytovaní prvej pomoci, ktorú organizuje SČK. Monika Pechočiaková, Samuel Rumanovský, Matúš Zubčák, Simona Rošková (všetci V. OG), Nina Záhorská a Lucia Kučerová (obe VI. OG) si na 10 stanovištiach merali sily s družstvami z iných škôl. Ošetrovali zranených pri dopravnej nehode, so srdcovým infarktom, pneumothoraxom, otrasom mozgu, cukrovkou, zlomeninou, uštipnutím, krvácajúcimi ranami, zvládli postupy oživovania dospelých i dieťaťa, pomohli ľuďom v šoku...

Za vynikajúce vedomosti, rozvahu a nasadenie obsadili krásne 5. miesto a odniesli si aj mimoriadnu cenu - najlepšie zvládli ošetrenie zranených cudzincov!

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


 

Fyzikálna olympiáda - celoslovenské vyhodnotenie

V rámci celoslovenského vyhodnotenia krajských kôl FO kategórie E sa náš študent Matej Bölcskei z IV.OG umiestnil na krásnom 2. mieste!
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.