2015/2016

Náboj Junior

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. 
V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.
Náš tím v zložení Matej Bolcskei, Veronika Molnárová, František Stupka, Rastislav Zeleňák (IV.OG) získal krásne 1. miesto! Blahoželáme!
Kompletné výsledky

Fyzikálny náboj - výsledky

V piatok 13. novembra 2015 sa uskutočnila v Bratislave tímová súťaž v riešení fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj. 

Družstvo juniorov v zložení T. Švihorík (VI.OG), M. Adamčík (VI.OG), M. Hrmo (V.OG), M. Zubčák (V.OG) a J. Poljovka (II.B) sa spomedzi 40 družstiev umiestnilo na 10. mieste
Výsledky Náboja 2015, Juniori, Slovensko

Družstvo seniorov v zložení P. Trubáčik (IV.B), T. Barusová (IV.B), N. Streshkova (III.C), N. Holková (III.C), V. Vranková (VIII.OG) obsadilo v konkurencii 27 tímov 19. miesto.
Výsledky Náboja 2015, Seniori, Slovensko

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Súťaž ANGLIČTINÁR ROKA 2016

Dňa 27. januára 2016 sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej súťaže Angličtinár roka, ktorej sa zúčastnilo 2463 študentov zo 126 škol na Slovensku, 6311 študentov z 254 škôl v Českej republike a 2211 študentov z 99 škôl v Európe. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 10985 študentov zo 479 škôl. Z hľadiska zastúpenia v krajinách EÚ sa súťaže zúčastnilo 19 európskych krajín.
Po prvýkrát súťažili aj 19 žiaci našej školy, z ktorých Ivona Feldmárová (V.D) obsadila 9. miesto medzi slovenskými súťažiacimi, celkovo 41. miesto. 
Srdečne blahoželáme!

Kompletné výsledky a viac informácií o súťaži nájdete na http://ar.injoy.sk/index.php

Matematická olympiáda - okresné kolo

Dňa 19. januára 2016 sa uskutočnilo okresné kolo MO v kategórii Z9.

Naša žiačka Tatiana Matejková zo IV.OG získala 1. miesto a postupuje do krajského kola.
Matej Bolcskei (IV.OG) Natalia Calvo (I.D) získali 12. - 13. miesto (úspešní riešitelia).

Srdečne blahoželáme!

Mladý prekladateľ 2015

mlady prekladatelmlady prekladatelDňa 4. decembra 2015 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaže MLADÝ PREKLADATEĽ 2015, ktorej organizátorom je Katedra translatológie FF UKF v Nitre. Naši žiaci sa zapojili do kategórie prekladu textu z anglického jazyka a získali:

Ivona Feldmárová (V.D) - 1. miesto
Nora Júlia Levická (V.D) - 2. miesto

Dievčatám blahoželáme a všetkým našim žiakom, ktorí sa zapojili ďakujeme za reprezentáciu školy.

Vyhodnotenie školského kola OAJ

Vyhodnotenie školského kola Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sam konalo 2. decembra 2015


Kategória 2A
1. miesto: Michal Hovanjec II.A
2. miesto: Lucia Kučerová VI.OG
3.miesto: Zuzana Števková VI.OG

Kategória 2B
1. miesto: Ivona Feldmárová V.D
2. miesto: Peter Trubáčik IV.B
3. miesto: Ivana Pápay IV.D 

Kategória 2C2
1. miesto: Samuel Beňuš IV.D
2. miesto: Alexandra Šabová V.D

Kategória 1A
1. miesto: Martin Kopček II.OG
2. miesto: Adriána Mačeková II.OG
3. miesto: Lenka Bezáková I.OG

Kategória 1B
1. miesto: Marek Bízik IV.OG
2. miesto: Hana Kluvancová IV.OG
3. miesto: Matúš Dokupil IV.OG

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola súťaže, v ktorom im držíme palce.

Vyhodnotenie súťaže EXPERT GENIALITY SHOW

Dňa 1. decembra 2015 sa uskutočnil 9. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW, v ktorej si súťažiaci vyberajú dve z ponúkaných tém (Svetobežník, Do you speak English?, Mozgolamy, Spoločnosť kedysi a dnes, Góly, body, sekundy a Tajomstvá prírody). Svoje vedomosti si s ďalšími 9210 žiakmi zo 419 škôl z celého Slovenska porovnalo aj 59 našich Párovčanov.

V prvej štvrtine rebríčkov v jednotlivých témach sa umiestnilo 33 našich žiakov. Získali teda oprávnenie používať titul „ EXPERT na...“. 
Siedmi získali aj titul „ TOP EXPERT“ za umiestnenie v prvej stovke v niektorej z kategórií. 

Piati najlepší (za svoje umiestnenie v prvej desiatke jednotlivých rebríčkov, získali aj pekné vecné ceny): 
Patrik Peťovský (II.OG) 2. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT 7 
Jakub Konc (I.OG) 6. miesto v téme Mozgolamy, kategória EXPERT 6 
Matúš Jurena (III.B) 8. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT G34 
Matúš Adamík (II.OG) 9. miesto v téme Tajomstvá prírody, kategória EXPERT 7 
František Stupka (IV.OG) 9. miesto v téme Mozgolamy, kategória EXPERT 9 
Blahoželáme!

Všetkým EXPERTom ďakujeme za reprezentáciu. Ďalší ročník súťaže sa (pravdepodobne) bude konať opäť začiatkom decembra, takže máte dosť času na tréning. Viac informácií o súťaži nájdete na www.sutazexpert.sk.

Výsledky školského kola OŠJ

Vyhodnotenie školského kola olympiády v španielskom jazyku, ktorá sa konala 30. novembra 2015.

Kategória A
1. miesto: Andrea Kóňová II.C
2. miesto: Katarína Behulová II.C
3. miesto: Michaela Štanková II.D

Kategória C
1. miesto: Pavol Kramár IV.A
2. miesto: Johana Ďurišová IV.C

3. miesto: Barbora Kollárová IV.A

Kategória B
1. miesto: Ivana Liptáková III.A
2. miesto: Michael Jurík III.A

3. miesto: Andrea Radolecová III.A
Kategória D
1. miesto: Kristína Kucháriková IV.D
2. miesto: Natália Mikudová V.D
3. miesto: Nora Júlia Levická V.D

 

Do krajského kola postupujú prví dvaja z každej kategórie. Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.