Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

moznosti studia20212022mPre školský rok 2021/2022 plánujeme otvoriť 5 tried v týchto študijných odboroch:

 1) Osemročné štúdium 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky

1 trieda - 30 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 5. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 100 bodov, študijné výsledky ani súťaže sa neberú do úvahy.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 5. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra - 45 minút (30 bodov)

b) matematika – profilová skúška – 60 minút (70 bodov)

Termín: 3. a 10. máj 2021

Počas štúdia sa žiaci venujú vo zvýšenej miere matematike, je vytvorený priestor pre zodpovednú prípravu na matematickú olympiádu a na veľké množstvo iných matematických súťaží. Priestor sa dáva aj cudzím jazykom, informatike, telesnej a športovej výchove.

 

plagat ANJ MAT2) Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium

3 triedy - 93 žiakov

Z toho:

2 trieda - 62 žiakov Všeobecné štúdium

1 trieda - 31 žiakov Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny

V prípade záujmu žiakov, ktorých prijmeme do všeobecných tried, vieme triedu alebo jej časť špecializovať na:

Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny

Štúdium s rozšíreným vyučovaním ruštiny

Prihlášky si môžu podať žiaci 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 120 bodov: 60 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za Testovanie 9, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetovýchšportových súťažiach.

plagat Deutsch01Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 60 minút (30 bodov)

b) matematika – 60 minút (30 bodov)

Termín: 3. a 10. máj 2021

Všeobecné štvorročné štúdium poskytuje na kvalitnej úrovni vzdelanie vo všetkých predmetoch a od tretieho ročníka sa žiak zameriava na predmety, ktorým sa chce hlbšie venovať.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním matematiky a angličtiny poskytuje všetky predmety a možnosť zamerania sa od 3. ročníka na predmety, ktorým sa chce žiak hlbšie venovať, ale zároveň posilňuje vyučovanie matematiky zvýšenou hodinovou dotáciou a tiež dopĺňa vyučovanie angličtiny konverzáciou s dvojhodinovou dotáciou týždenne počas celého štúdia.

Štúdium s rozšíreným vyučovaním nemčiny posilňuje vyučovanie nemčiny zvýšenou hodinovou dotáciou a poskytuje týždňové projektové workshopy s nemeckými lektormi v každom štvrťroku štúdia. Súčasťou je výmenný pobyt na nemeckom gymnáziu v každom roku štúdia.russia flag m

Štúdium s rozšíreným vyučovaním ruštiny posilňuje vyučovanie ruštiny zvýšenou hodinovou dotáciou a poskytuje projektové workshopy s ruskými lektormi a s pracovníkmi Ruského kultúrneho centra. Súčasťou budú výmenné pobyty s gymnáziami v Ruskej federácii. Súčasťou bude vyučovanie ruskej konverzácie ruským lektorom.

 

 3) Päťročné bilingválne štúdium 7902 J 74 v slovensko-španielskej sekcii Ramón y Cajala        

bilingva2021m1 trieda - 31 žiakov

Prihlášky si môžu podať žiaci 8. alebo 9. ročníka ZŠ. Na prijímacích skúškach žiak môže získať maximálne 130 bodov: 90 bodov za prijímacie skúšky, 20 bodov za študijné výsledky a 20 bodov za účasť na predmetových a športových súťažiach.

Písomné prijímacie skúšky pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ:

a) slovenský jazyk a literatúra – 45 minút / 30 bodov/

b) matematika – 45 minút / 30 bodov/

c) písomný test na overenie schopnosti študovať cudzie jazyky – 30 minút / 30 bodov/

Písomný test na overenie schopností študovať cudzie jazyky a test na všeobecné intelektuálne schopnosti, ktorý OBSAHUJE AJ ÚLOHY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY A MATEMATIKY - 90 minút (90 bodov)

Termín: 3. a 12. máj 2021     

Štúdium v bilingválnej sekcii prebieha na základe medzivládnej dohody Slovenskej republiky a Španielskeho kráľovstva a vyučovanie španielčiny, matematiky, fyziky, biológie a chémie zabezpečujú počas celých 5 rokov rodení španielski učitelia. Prvý rok sa žiaci venujú 20 hodín týždenne španielskemu jazyku a od druhého ročníka študujú v španielčine všetky prírodovedné predmety, neskôr aj geografiu, históriu a umenie.


Informácie o prijímacích skúškach a štúdiu môžete získať aj telefonicky/e-mailom :

Študijné oddelenie:

p. Renáta Matulová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  /  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupkyne a zástupca riaditeľa školy:

RNDr. Zuzana Chovanová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Ružena Borčinová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Matej Šulgan Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ školy:

PhDr. Martin Chudík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.