Nové profesie na gymnáziu

SOCIÁLNY PEDAGÓG

Mgr. Jakub Pikna, PhD.

Konzultačné hodiny:
každý deň 7:30 - 15:30 podľa dohody
Konzultačné hodiny aj pre rodičov:
každý deň (stretnutie si treba vopred dohodnúť)
- miestnosť školskej knižnice (2. podlažie)

Činnosti sociálneho pedagóga:

 • Prevencia a intervencia pri vzniku sociálno-rizikových javov
 • Pomoc pri ťažkých životných situáciách
 • Spolupráca so žiakmi ,učiteľmi a rodičmi
 • Sociálny servis a sociálne poradenstvo
 • Individuálne konzultácie
 • Účasť na rodičovských združeniach
 • Koordinácia žiakov 3.a 4. ročníka po začlenení sa po chorobe

Viac informácií a materiálov v sekcii sociálny pedagóg


PEDAGOGICKÍ ASISTENTI

Činnosti:

 • Začleňovanie žiakov do vyučovania po chorobe
 • Spolupráca pri individuálnych plánov
 • Vedenie krúžkov (mimo krúžkov na vzdelávacie poukazy)
 • Príprava žiakov na súťaže a olympiády
 • Individuálna práca so žiakmi

Komunikácia s rodičmi: denne po telefonickej / e-mailovej dohode

Individuálna/skupinová práca so žiakmi: denne podľa dohody

Mgr. Silvia Otrasová (kabinet SJL)

 • príprava žiakov na geografickú olympiádu:
 • adaptácia žiakov I. ročníka a koordinácia žiakov po chorobe
 • krúžok talianskeho jazyka (mladší žiaci)

Mgr. Katarína Lovászová (kabinet MAT)

 • koordinácia štúdia po chorobe – II.OG
 • koordinácia štúdia po chorobe II. ročník
 • spolupráca so speváckym zborom
 • folklórny súbor

Mgr. Dominika Balalová (kabinet FYZ)

 • koordinácia žiakov po chorobe a spolupráca s triednym učiteľom – III.OG
 • ranné plávanie
 • športová činnosť a poradenstvo pre žiakov