Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Ruský jazyk zastrešuje PK cudzích jazykov.

Predseda predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail Telefón
Mgr. Alena Peťovská ANJ – MAT petovska [at] gpnr.sk 037/69 330 16

Členovia predmetovej komisie:
 
Meno učiteľa
Aprobácia E-mail

Telefón

Mgr. Kamila Calvo TSV – RUJ – SJA calvo [at] gpnr.sk 037/69 330 17
PaedDr. Viera Juríková ANJ – RUJ jurikova [at] gpnr.sk 037/69 330 36
Mgr. Mária Kopčeková ANJ – RUJ
kopcekova [at] gpnr.sk 037/69 330 28
PhDr. Katarína Pereszlényiová NEJ – RUJ pereszlenyiova [at] gpnr.sk 037/69 330 13
PhDr. Beáta Soukupová SJL – RUJ soukupova [at] gpnr.sk 037/69 330 35