Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

RIADITELIA ŠKOLY  
     
Meno pracovníka Aprobácia od   -   do
Štefan Šedivý MAT – FYZ 1965/1966 – 1.2.1990
PhDr. Štefan Palatický MAT – FYZ 1990/1991
Ján Vozaf MAT – DEG 1991/1992 – 1994/1995
RNDr. Juraj Opačitý FYZ – CHE 1995/1996 – 2013/2014
PhDr. Martin Chudík SJL – DEJ 2013/2014 – doteraz
     
ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽA ŠKOLY
     
Meno pracovníka Aprobácia od   -   do
Štefan Turček SJL – DEJ 1965/1966 – 1976/1977
PaedDr. Emil Miklášik BIO – CHE 1977/1978 –  1.2.1990
PhDr. Štefan Palatický MAT – FYZ 1972/1973 – 1.2.1990
RNDr. Júlia Winklerová BIO – CHE 1.12.1977 – 1.2.1990
PhDr. Magdaléna Gajdošová SJL – ANJ 1.2.1990 – 1995/1996
Ján Vozaf MAT – DEG 1.2.1990 – 1990/1991
RNDr. Jozef Piroško MAT – FYZ – INF 1991/1992
RNDr. Juraj Opačitý FYZ – CHE 1992/1993 – 1994/1995
Ing. Zuzana Krištofová TAA – EKO – INF 1995/1996
Mgr. Veronika Bernáthová BIO – CHE 1996/1997 – 2003/2004
PhDr. Beáta Soukupová SJL  – RUJ 1996/1997 – 2013/2014
Mgr. Tatiana Húsková BIO – CHE 2004/2005 – 2012/2013,
2014/2015 – 2016/2017
PaedDr. Ľubica Babošová ANJ – NEJ 2013/2014 – 2015/2016
Mgr. Ružena Borčinová MAT – FYZ – INF 2015/2016 – doteraz
RNDr. Zuzana Chovanová BIO – GEG 2017/2018 – doteraz
Mgr. Matej Šulgan TSV – OBN 2021/2022 – doteraz
Mgr. Jaroslav Hladík TSV – INF 2022/2023 – doteraz
     
PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI
     
Meno pracovníka Aprobácia od   -   do
Mgr. Anna Adamíková MAT – BIO  2006/2007 – doteraz
PaedDr. Ľubica Babošová ANJ – NEJ 1998/1999 – doteraz
Mgr. Zuzana Bakalová ANJ – SJL 2015/2016 – doteraz
PhDr. Eva Balková NEJ – DEJ 1.5.1986 – 1996/1997
RNDr. Anna Baraníková MAT – CHE 1990/1991 – doteraz
Mgr. Michal Baranovič ANJ – TSV 2011/2012 – 2012/2013
Mgr. Simona Bariličová, PhD. SJL – ETV 2015/2016 – doteraz
PhDr. Mária Bátorová SJL – NEJ 1974/1975 –  1984/1985
Mgr. Marián Beňo MAT – CHE 1987/1988 – 31.1.1998
Mgr. Veronika Bernáthová BIO – CHE 1973/1974 – 2005/2006
Ing. Mária Beržincová CHE 1965/1966 – 2003/2004
Mgr. Miloš Bíro MAT – FYZ 1996/1997 – doteraz
Mária Blšťáková SJL – NEJ 1967/1968 - 31.12.1970
Ružena Borčinová MAT – FYZ – INF 1987/1988 – doteraz
Mgr. Mária Bozová ANJ – RUJ 2017/2018 – doteraz
Mgr. Tomáš Bozó ANJ 2013/2014 – doteraz
Mgr. Mária Böndeová SJL – HUV 1997/1998 – 2009/2010
Mária Böhmerová SJL – NEJ 1970/1971 – 1973/1974
Ing. Bohumír Brachtýr ZEL 1979/1980 – 1989/1990
Mária Bryjová BIO – GEG 1972/1973 – 1989/1990
Mgr. Jana Buchlíková BIO – CHE 2008/2009 – 2010/2011
Mgr. Antónia Buchová GEG – TSV 1974/1975 – 2010/2011
Mgr. Kamila Calvo TSV – RUJ – SJA 2008/2009 – doteraz
Mgr. Anna Cehuľová SJL – NEJ 1990/1991 – doteraz
Mgr. Jakub Cifra ETV – TSV 2019/2020 – doteraz
Mgr. Mária Černáková INF – GEG 2010/2011 – doteraz
Ján Čontofalský SJL – FIL 1965/1966 – 1978
Mgr. Zuzana Deáková BIO – CHE 2006/2007 –
PaedDr. Alojz Deset GEG – TSV 1974/75 - 1975/76, 1989/90 - 1997/98
Vlasta Dobrovodská NEJ – RUJ   1972/1973 – 1974/1975 
Mgr. Ivana Domankušová ANJ – SJA 2017/2018 – doteraz
Gabriela Drábeková ANJ – RUJ 1990/1991 – 1994/1995
PhDr. Ľubica Drlíková ANJ – RUJ 1978/1979 – 2013/2014
RNDr. Stanislav Duchoň FYZ 1972/1973 – zomrel 1993
Margita Duchoňová RUJ 1971/1972 – 1980/1981
Eduard Ďurčo DEJ – LAT 1973/1974 – zomrel 1995
Mgr. Viera Ďurčová GEG – TSV 1974/1975 – 2006/2007
Rudolf Ďuriš NEJ – RUJ    1965/1966 – 1975/1976
Štefan Eliáš SJL – NEJ 1979/1980 – 1980/1981
Mgr. Katarína Fabiánová MAT – INF 2001/2002 – 2006/2007
Mgr. Magdaléna Froncová NEJ – DEJ 2003/2004
Ing. Celestín Farkaš GEG – GEO – BIO 1965/1966 – 1993/1994
Elena Fíglová NEJ – FRJ 1965/1966 – 1974/1975
Mgr. Adriana Forró ANJ – DEJ 2015/2016 – doteraz
Mgr. Juraj Fuska TSV – INF 2014/2015 – doteraz
Mária Gabrielová MAT – FYZ 1967/1968 – 1999/2000
PhDr. Magdaléna Gajdošová SJL – ANJ 1967/1968 – 2000/2001
Mgr. Veronika Gajdošová BIO – FYZ 2005/2006
Mária Gondová FYZ – CHE 1972/1973
RNDr. Mária Gregušová MAT – FYZ 1986/1987 – doteraz
Mgr. Karol Guldan CHE – TSV 1998/1999 – doteraz
Mgr. Jana Hačková NEJ 1997/1998 – 2002/2003
Mgr. Elena Halvelandová MAT – FYZ 1998/1999 – 2007/2008
Elena Hanková NEJ – FRJ 1979/1980 – 1980/1981
Ing. Mária Hanušová ZEL 1982/1983 – 1984/1985
PhDr. Jana Harťanská SJL – ANJ 1978/1979 – 1979/1980
Ľudmila Hegedűsová SJL – LAT 1974/1975
Mgr. Jaroslav Hladík TSV – INF 2012/2013 – doteraz
PhDr. Beáta Hockicková ANJ – NEJ 1979/1980 – 1989/1990
Viera Hodálová SJL - ANJ 1965/1966 – 1972/1973
Milada Holéczyová NEJ – RUJ  1972/1973 – 1977
Mgr. Dušan Hozlár MAT – FYZ 1995/1996 – doteraz
Mgr. Libuša Hrabovská SJL  – RUJ 1974/1975 – 1999/2000
Mgr. Ľuboslava Hrešková DEJ – OBN 2007/2008 –
Mgr. Tomáš Hudec INF – ETV 2017/2018 – doteraz
PhDr. Zuzana Hurtajová SJL – ANJ 1974/1975 – 1977/1978
Mgr. Tatiana Húsková BIO – CHE 1998/1999 – doteraz
RNDr. Zuzana Chovanová BIO – GEG 2008/2009 – doteraz
Emília Chrumová BIO – CHE 1972/1973 – 1977/1978
RNDr. Helena Chudá FYZ – CHE 1999/2000 – zomrela 2008
PhDr. Martin Chudík SJL - DEJ 2001/2002 – doteraz
Mgr. Katarína Chválová ANJ – RUJ 2014/2015
Alena Ivanová NEJ – LAT 1971/1972 – 1972/1973
PhDr. Mária Ivanová SJL  – RUJ 1965/1966 – 1999/2000
Mgr. Iveta Jelenáková MAT – BIO 1995/1996 – 1998/1999
Mgr. Mária Juhariová GEG – TSV 1972/1973 – 2010/2011
PhDr. Jozef Jurík BIO – TSV 1972/1973 – 2011/2012
PaedDr. Viera Juríková ANJ – RUJ 1995/1996 – 2021/2022
PaedDr. Zuzana Kardiánová TSV – GEG 2013/2014 – doteraz
Marta Katrincová FRJ – NEJ 1977/1978 – 1978/1979
Mgr. Martin Káčer CHE 1.9.2015 – 31.1.2016
PaedDr. Leopold Káčerik BIO – CHE 1965/1966 – zomrel 1995
Mgr. Anna Keleová CHE – GEO 1977/1978 – 2005/2006
Mgr. Roman Klepáč FYZ – INF 2002/2003 – 2006/2007
PaedDr. Jaroslava Klepáčová SJL – ETV 2000/2001 – doteraz
Mgr. Michaela Kocáková ANJ - GEG 2012/2013 – doteraz
Mgr. Petra Koleníková TSV – SJL 2012/2013
Mgr. Ivan Košťál BIO – CHE 2002/2003 – 28.2.2010
Brigita Kočiová TSV 1969/1970 – 1971/1972
Mgr. Jarmila Komorová MAT – FYZ – INF 1997/1998
Ladislav Korček TSV – HUV 1966/1967 – 1977/1978
Ema Korčeková SJL – NEJ 1965/1966 – 1969/1970
František Kosmál DEJ – LAT 1973/1974 – 1981/1982
Jozef Kováč TSV 1965/1966 – 1970/1971
PhDr. Nora Kovačiková ANJ – NEJ 1973/1974 – 1978/1979
Mária Kováčová BIO – GEG 1965/1966
Alica Kožová BIO – GEO – GEG 1966/1967 – 31.12.1976
Mgr. Peter Könyveš ANJ – OBN 2022/2023 – doteraz
Ing. Zuzana Krištofová TAA – EKO – INF 1971/1972 – 2000/2001
Mária Križanová BIO – CHE 1979/1980
Ing. Ján Krčmárik ZST 1977/1978 – 1980/1981
Vojtech Kuruc SJL – DEJ 1972/1973
Mgr. Mária Laciková FRJ – NAB  2007/2008 – doteraz
Mgr. Gabriela Lacsná MAT – FYZ 2005/2006 – 2013/2014
Mgr. Martina Luprichová BIO – CHE 2010/2011 – 2011/2012
Mgr. Petra Lou Vega MAT – SJA 2003/2004 – 2018/2019
PhDr. Zora Lovišková ANJ – PSY 1975/1976 – 2014/2015
PaedDr. Klára Lyková SJL – TSV 1970/1971 – 2010/2011
PhDr. Soňa Macaiová SJA – ESV 2007/2008 – doteraz
Mgr. Marta Macková SJL – ANJ 1971/1972 – 2011/2012
Miron Madej FYZ – CHE 1972/1973
Mgr. Erika Madurkayová ANJ – TSV 1979/1980 – 2014/2015
Božena Mareková BIO – CHE 1970/1971 – 1989/1990
Mgr. Katarína Magdinová MAT – INF 2007/2008 – doteraz
Mgr. Barbora Matušicová BIO – CHE 2011/2012 – doteraz
Mgr. Monika Máteová MAT SJL 2018/2019
Eva Mátéffyová FRJ – SJA 1990/1991 – 2009/2010
PaedDr. Jozef Matúš BIO – TSV 2001/2002 – 30.11.2008
Mgr. Lenka Matyová MAT – ANJ 2002/2003 – 2003/2004
Mgr. Jozef Melich ANJ – NEJ 2021/2022 – doteraz
Gabriela Mészárošová TAA – ZOP 1972/1973 – 1975/1976
Mgr. Katarína Michalíková ANJ – DEJ - OBN 2004/2005 – 2006/2007
PaedDr. Emil Miklášik BIO – CHE 1965/1966 – 1998/1999
PhDr. Edita Miklíková SJL – DEJ 1966/1967 – 1997/1998
Ing. Oľga Mikulová ZEL 1985/1986 – 1989/1990
PaedDr. Magdaléna Mináriková RUJ – VV – GEG – ESV 1974/1975 – 2004/2005
RNDr. Miroslava Mináriková MAT – FYZ 2007/2008 – doteraz
RNDr. Vladimír Minca BIO – CHE 1980/1981 – 1993/1994
PaedDr. Ľudmila Mládeková FYZ – ZOP 1974/1975 – 31.10.1999
Elena Molnárová SJL – ANJ 1992/1993 – zomrela 1999
Fernando Antolin Morales MAT FYZ  2012/2013  doteraz
Mgr. Martin Mozola FIL – OBN – DEJ – ETV 1996/1997 – doteraz
Ján Mužlay ZOP 1973/1974 – 1976/1977
Mgr. Viktor Nagy SJL – DEJ 1996/1997 – doteraz
PhDr. Klára Nagyová NEJ – FRJ 1990/1991 – 1996/1997
Ján Novák MAT – FYZ 1965/1966
RNDr. Vladimír Ondejčík MAT – CHE 1.2.1990 – 1994/1995
RNDr. Juraj Opačitý FYZ – CHE 1974/1975 – 2013/2014
PhDr. Adriana Ostrožlíková SJL – ETV 2023/2024– doteraz
Mgr. Silvia Otrasová TAJ – GEG 2021/2022 – doteraz
PhDr. Štefan Palatický MAT – FYZ 1966/1967 – 2006/2007
Mgr. Helena Palatická MAT – CHE 1997/1998
Mgr. Ľubica Palková DEJ – SJA 2001/2002 – doteraz
Edita Palmárová  MAT – FYZ 1967/1968 – 2002/2003
PhDr. Petra Pappová SJA – ESV 2007/2008 – 2008/2009
Mgr. Dana Palušová MAT – FYZ 2008/2009 – doteraz
Mgr. Ľubica Pániková Marin BIO – CHE 2017/2018 – doteraz
PhDr. Katarína Pereszlényiová NEJ - RUJ 1978/1979 – 2021/2022
Mgr. Alena Peťovská ANJ – MAT 2001/2002 – doteraz
RNDr. Jozef Piroško MAT - FYZ - INF 1979/1980 – 2016/2017
Mgr. Agnesa Pirošková SJL – DEJ 2005/2006 –
Mgr. Ivan Pivník ANJ – CHE 2004/2005 – 2010/2011
Zita Podberská CHE – GEO 1973/1974 – 1976/1977
Mgr. Viera Poláková SJL – DEJ 1985/1986 – doteraz
PhDr. Mária Poliaková SJL  – RUJ 1976/1977 – 1984/1985
Mgr. Anna Rumanová ANJ – NEJ 1991/1992 – 2013/2014
Ing. Martin Sedlák ZEL 1979/1980 – 1980/1981
Edita Selveková SJL – DEJ 1965/1966 – 1999/2000
Ing. Oľga Sklenárová ZST 1981/1982 – 1990/1991
Mgr. Andrea Slučiaková SJL – VV 2001/2002 – doteraz
Ivan Smida TSV 1971/1972 – 2008/2009
Mgr. Ivan Smida ml. ANJ – TSV 1998/1999 – 2007/2008
Eva Solárová FRJ – LAT 1973/1974 – 1976/1977
Mgr. Karolína Solnokyová ANJ 2022/2023 – doteraz
PhDr. Beáta Soukupová SJL  – RUJ 1980/1981 – doteraz
Viera Staššová ANJ – RUJ 1976/1977 – 1978/1979
Belo Stuparič MAT – FYZ 1965/1966 – 1966/1967
Mgr. Beáta Svetlíková SJA – FRJ 1996/1997 – 2006/2007
PhDr. Hedviga Šabíková SJL – ANJ 1976/1977 – 1985/1986
Mgr. Natália Šanerová TSV 1997/1998
Štefan Šedivý MAT – FYZ 1965/1966 – 1990
Mgr. Ján Šiller ANJ – TSV 2010/2011 – 2011/2012
Darina Šimonovičová MAT – DEG 1972/1973 – zomrela 1991
Mgr. Miriam Šimová MAT – BIO 1998/1999 – doteraz
PhDr. Bohumila Šintálová NEJ – ETV 2013/2014 – doteraz
PaedDr. Alena Šotníková ANJ – RUJ 1980/1981 – 1990/1991
Mgr. Izabela Štefániková SJL – DEJ 2014/2015 – doteraz
Ing. Mária Števková OBN – ZOP 1982/1983 – 1989/1990
Jozef Šulgan ANJ – TSV 1976/1977 – 1988/1989
Mgr. Matej Šulgan TSV – OBN 2007/2008 – doteraz
PhDr. Anna Šulganová SJL – ESV 1975/1976 – 1995/1996
Ján Šulla MAT – FYZ 1965/1966 – 1974/1975
Ivan Teplička MAT - FYZ 1972/1973 – 2014/2015
PhDr. Ružena Tepličková MAT 1993/1994 – zomrela 1996
Mgr. Dana Tomanová ANJ – NEJ 2003/2004
Mgr. Ľuboš Topor ANJ – TSV 2015/2016 –
Mária Tökölyová SJL – NEJ 1973/1974
Mgr. Jana Trepáčová TSV –GEG 2009/2010 – doteraz
Mgr. Mária Tunová INF – MAT – NEJ 2005/2006 – 31.1.2014
PaedDr. Blanka Turčanová MAT - BIO 2003/2004 – doteraz
Vilma Turisová RUJ – LAT 1966/1967 – 1971/1972
Mgr. Filip Vančo MAT – INF 2019/2020 – doteraz
Mgr. Daniel Varga ANJ – HUV 2014/2015 – doteraz
Mgr. Drahomíra Vargová ANJ – DEJ 2006/2007 – 2007/2008
Gabriela Vargová ANJ – RUJ 1972/1973 – 1975/1976
Mgr. Barbora Vašková SJA – DEJ 2009/2010 – doteraz
Ján Vozaf MAT – DEG    1970/1971 – 1998/1999
PaedDr. Monika Výbochová BIO – ETV – NAB 1997/1998 – doteraz
RNDr. Júlia Winklerová BIO – CHE 1970/1971 – 2001/2002
Zlatica Závodná SJL – NEJ 1965/1966 – 1976/1977
František Zverka MAT – DEG 1965/1966 – 1970/1971
RNDr. Helena Žilková BIO – GEG 1973/1974 – 2011/2012
Gabriel Žoldoš MAT – DEG 1965/1966 – 1994/1995
Uložiť
Užívateľské preferencie cookies
Používame cookies, aby sme vám zabezpečili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania. Viac info k spracovaniu cookies
Akceptovať všetky cookies
Odmietnuť cookies
Cookie lišta
Stav súhlasu cookie
Akceptovať
Odmietnuť
Nevyhnutné súbory cookie
Nevyhnutné pre fungovanie Stránky, aby ste sa mohli pohybovať po webovej lokalite a využívať funkcie
PHPSESSID
Inicializujte reláciu používateľa na webovej lokalite a poskytnite jej obsah
Akceptovať
Odmietnuť