Prijímacie konanie

Informácie o prijímacích skúškach na školu pre všetky študijné zamerania.

Riaditeľ školy oznamuje uchádzačom o štúdium,
že k 5. 6. 2020 bol do 1. ročníka 4-ročného štúdia počet obsadených miest 93, voľných miest 0,
do 1. ročníka 5-ročného štúdia v bilingválnej sekcii Ramón y Cajala počet obsadených miest 31 a voľných miest 0.

 

PhDr. Martin Chudík
riaditeľ školy