Úspechy

Jazykový kvet - celoštátne kolo

jk2017V tomto školskom roku sa v "Jazykovom kvete" - súťaže v recitovaní a v divadelnej tvorbe v cudzích jazykoch (v angličtine, ruštine a španielčine) zúčastnilo 25 študentov.
V celoslovenskom kole, ktoré sa konalo dňa 19. mája 2017 sme mali hneď dve želiezka v ohni - a to drámu v ruskom jazyku s názvom "Ааах, эти гаджеты!" a drámu v španielskom jazyku s názvom ¡Mira, escucha! Obidve drámy sa umiestnili na prvom mieste!
Všetkým študentom, ktorí sa o tento úspech zaslúžili, blahoželáme a ďakujeme za snahu, entuziazmus a samozrejme aj čas venovaný tvrdým nácvikom.
Zároveň ďakujeme za pochopenie pedagógom, ktorí svoju lásku k umeniu prejavili aj tým, že žiakov uvoľnili zo svojej vyučovacej hodiny, keď bolo treba pred celoslovenským kolom s nácvikmi pritvrdiť a konali sa aj dopoludnia :-)
Pozrite si niekoľko fotografií zo súťaže v krátkom videu

Jazykový kvet

V recitačnej a dramatickej súťaži v cudzích jazykoch "Jazykový kvet" sme sa zúčastnili už dvoch kôl. Celkovo súťažilo 25 študentov v angličtine, ruštine a španielčine.
V dráme v ruskom a španielskom jazyku postupujeme do celoslovenského kola. Účinkovali v nich študenti II.D a III.A triedy.
V recitácii budeme mať zastúpenie v španielskom jazyku. Postúpila študentka Laura Černáková z V.D triedy.
Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným a držíme palce v celoslovenskom kole.

ORJ - krajské kolo (10.2.2017)

orj kk2017V tomto školskom roku sa nám v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku opäť podarilo veľmi dobre umiestniť:
Kategória B1
Mária Pappová (III.A) - 3. miesto
Kategória B2
Michal Hovanjec (III.A) - 4. miesto
Kategória B3
Alex Gubric (III.A) - 2. miesto

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Olympiáda z ruského jazyka - krajské kolo

orjDňa 11. marca 2016 sa konalo krajské kolo ORJ. Naši študenti sa umiestnili nasledovne: 

B3: Gubric Alex z II.A - 2. miesto
B2: Hovanjec Michal z II.A - 4. miesto
B1: Ferencziová Veronika z II.A - 5. miesto

Srdečne blahoželáme k úspechu!

Olympiáda z ruského jazyka ŠK

Dňa 4. februára 2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka. Na prvom mieste sa umiestnili v jednotlivých kategóriách títo študenti: 

Kategória B1: Veronika Ferencziová (II.A)
Kategória B2: Michal Hovanjec (II.A)
Kategória B3: Alex Gubric (II.A)

Gratulujeme všetkým zúčastneným a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Strana 3 z 4