2016/2017

Olympiáda zo SJ - krajské kolo

Dňa 1. februára 2017 sa v Nových Zámkoch konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategóriách A, B, C. Našu školu reprezentovali Nina Ábelová z III.OG, Radovan Lukáčik z II.B a Nelli Streschková zo IV.C. Všetci traja postúpili do užšieho kola a patrí im poďakovanie za reprezentáciu školy.
Rado Lukáčik získal 1. miesto v kategórii B a postúpil do celoslovenského kola, v ktorom mu budeme držať palce! Rado - super! :-)

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo (kat. II., III.)

Dňa 27. januára 2017 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, súťažilo sa v II. a III. kategórii. Víťazom blahoželáme a držíme im palce vo vyšších kolách.

II. kategória (I. OG)
Poézia
1. miesto - Šimon Tóth
2. miesto - Oliver Kotrusz
3. miesto - Karolína Chudíková

Próza
1. miesto - Barbora Hlavačková
2. miesto - Ondrej Knižat

III. kategória (II. OG, III. OG, IV. OG)
Poézia
1. miesto - Nina Ábelová, III. OG
2. miesto - Rebeka Belicová, II. OG
3. miesto - Andrej Majtas, IV. OG

Próza
1. miesto - Hana Záhradníčková, II. OG
2. miesto - Nina Hlavačková, IV. OG
3. miesto - Lucia Lahučká, IV. OG, Jakub Medovič, IV. OG

HKHK 2HK 3

ONJ - okresné kolo

onj kk huszovaDňa 19. januára 2017 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
V kategórii 2B získala Cindy Huszová z III.E 1. miesto a kategórii 2A sa na 3. mieste umiestnila Veronika Hritzová z I.B.
Srdečne blahoželáme!

OAJ - okresné kolo

Dňa 18. januára 2017 sa na Spojenej katolíckej škole v Nitre uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu veľmi úspešne reprezentovali víťazi školského kola.
Vyhodnotenie:
Kategória 2B
Martina Fiebigová IV.C - 3. miesto
Kategória 2C2
Samuel Beňuš V.D - 2. miesto
Kategória 2A
Tereza Tódová VI.OG - 1. miesto
Všetkým trom blahoželáme a ďakujeme a Tereze želáme veľa úspechov v krajskom kole 15.2.2017.
oaj okresne kolo oaj okresne kolo oaj okresne kolo

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

Kategória A
1. miesto - David Nemec (II.C)
2. miesto - Adam Nagy (II.C)
3. miesto - Marek Ďurfina (II.A) a Martina Szóradová (II.A)

Kategória B
1. miesto - Dominika Gajdošová (III.D)
2. miesto - Andrea Kóňová (III.C)
3. miesto - Lucia Zátopková (III.D)

Kategória C
1. miesto - Andrea Radolecová (IV.A)
2. miesto - Michael Jurík (IV.A)
3. miesto - Silvia Lovásová (IV.A)

Kategória D
1. miesto - Kristína Kucháriková (V.D)
2. miesto - Miriam Brellíková (III.E)
3. miesto - Júlia Balčiráková (III.E)

Prví dvaja z každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 13.2.2017 na našom gymnáziu.
Všetkým študentom blahoželáme v prajeme veľa úspechov!

Úspech v karate

cernak2016Dňa 20. novembra 2016 sa v Nitre konal Slovenský pohár ml. kadetov, kadetov a juniorov a U21 - 2. kolo. Náš žiak Šimon Černák z III.OG získal 1. miesto v  kategórii Kumite mladší kadeti.
Srdečne blahoželáme!

Pytagoriáda - školské kolo

Dňa 8. decembra 2016 prebehli na školách školské kolá PYTAGORIÁDY v kategóriách P6, P7, P8. Mnohí žiaci využili svoje vedomosti a aj šťastie chytili za správny koniec. Svedčia o tom počty úspešných riešiteľov:
Príma: 20
Sekunda: 17
Tercia: 4
Gratulujeme!

Junior Náboj

NABOJ JUNIORKoncom novembra sa na našej škole pre región Nitra uskutočnila celoslovenská matematicko-fyzikálna súťaž 4-členných tímov žiakov JUNIOR NÁBOJ v kategórii tercia a kvarta. Nás reprezentovali po dve družstvá z kvarty a tercie, a do bojov sme nasadili aj tri mladšie družstvá, dve zo sekundy a jedno z prímy.
Družstvo tercie (Tomáš Války, Nina Ábelová, Tuan Minh Nguyen, Ivan Jindra) obsadilo 1. miesto, a družstvo sekundy (Matúš Tóth, Jakub Konc, Filip Horváth, Martin Požgaj) vybojovalo pre nás 3. miesto.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!

"Vianočné päťdesiatky" - vyhodnotenie

Milí študenti a rodičia!

Blahoželáme všetkým účastníkom Vianočného sponzorovaného plávania, pretože ukázali nielen svoje plavecké umenie, ale aj veľké srdce a schopnosť pomáhať ľuďom v núdzi. Plávania sa zúčastnilo 120 študentov a naplávali spolu 46 400 m.

Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom (teda hlavne rodičom plavcov), za príspevky ktoré poskytli svojim deťom. Sponzorovanie je otvorené do 20. decembra 2016, potom bude vyzbieraná suma posielaná do Talianska.

plavecka sutaz vianocne50

Výsledky v jednotlivých kategóriách na prvých troch miestach:

EXPERT GENIALITY SHOW 2016

expert2016Dňa 1. decembra 2016 sa uskutočnil už 10. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Už tradične, sa do merania vedomostí v peknom počte zapojili aj naši žiaci - a mnohí aj s úspechom.
Dvaja najlepší získali za svoje vedomosti a umiestnenie v prvej desiatke svojich kategórií aj pekné vecné ceny:
Patrik Peťovský (III.OG) 1. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT 8
Adam Dzurilla (I.OG) 4. miesto v téme Svetobežník, kategória EXPERT 6
Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
Podrobné výsledky a viac informácií o súťaži nájdete na www.sutazexpert.sk