2021/2022

Jazykový Kvet - celoslovenské finále

kvet 22 2 kvet2022Dňa 10. júna 2022 sa konalo celoslovenské finále súťaže Jazykový Kvet 2022, na ktoré postúpili aj recitátorky z nášho gymnázia a napriek silnej konkurencii sa im podarilo obsadiť krásne miesta. Leyla Agnes Denkerová z II.OG obsadila 3. miesto v kategórii prednes prózy v nemeckom jazyku - druhý stupeň ZŠPetra Baráthová zo IV.D obsadila 2. miesto v kategórii prednes prózy v nemeckom jazyku – SŠ. Obom študentkám srdečne gratulujeme!

SPARTAN Patrik Kyseľ

kysel spartanPreteky SPARTAN učarovali žiakovi Patrikovi Kyseľovi zo IV.E. Modrú medailu si odniesol z pretekov v Šamoríne v kategórii Super (10+ km a 25 prekážok), pričom trať mala 11 km a prechádzala známym rezortom X-Bionic Spher. Tyrkysovú medailu získal z pretekov Spartan Trail 10 km, ktorý sa uskutočnil v neďalekom Jelenci. Zelenú medailu získal z pretekov Spartan Beast, ktoré sa konali v Anglicku.
GRATULUJEME!

k spartan k spartan 02

Plavecké preteky

Dňa 7. júna 2022 sa na našej škole uskutočnila plavecká súťaž. Zúčastnilo sa je 22 študentov z tried I.OG, II.OG, III.OG, IV.OG, V.OG, VI.OG, 1.A, 2.D. Súťažilo sa vo viacerých disciplínach a kategóriách, pričom žiaci boli rozdelení na starších (1. – 3. roč., V.- VII.OG) a mladších (I. – IV.OG), a mladší mali ešte dve kategórie – I.- II.OG a III.-IV.OG.

Výsledky sú nasledovné:

Ženy
50 m kraul
1. miesto - Hasprová Laura (I.A)
2. miesto - Baková Emma (V.OG)
3. miesto - Hvozdíková Hana (II.D)

50 m kraul
1. miesto - Jančovicová Nina (III.OG)

50 m znak
1. miesto – Hasprová Laura (I.A)
2. miesto – Baková Emma (V.OG)
3. miesto – Kuglerová Lenka (II.D)

50 m znak
1. miesto – Jančovicová Nina (III.OG)

50 m prsia
1. miesto – Hasprová Laura (I.A)
2. miesto – Baková Emma (V.OG)
3. miesto – Hvozdíková Hana (II.D)

50 m prsia
1. miesto – Jančovicová Nina (III.OG)

100 m znak
1. miesto –   Kuglerová Lenka (II.D)

100 m prsia
1. miesto – Baková Emma (V.OG)
2. miesto – Hasprová Laura (I.A)

Muži
50 m kraul
1. miesto – Hačko Benjamín (VI.OG)
2. miesto – Uher Jakub (VI.OG)

50 m kraul
1. miesto – Dávid Jakub (III.OG)
2. miesto – Bečica Martin (I.OG)
3. miesto – Rosinský Šimon (III.OG)

50 m kraul
1. miesto – Drlík Adam (IV.OG)
2. miesto – Hlavačka Samuel (IV.OG)
3. miesto – Krasko Pavol (IV.OG)

Muži
50 m znak

1. miesto – Jakab Matej (II.OG)
2. miesto – Bečica Martin (I.OG)
3. miesto – Michalík Timotej (II.OG)

50 m znak
1. miesto – Drlík Adam (IV.OG)
2. miesto – Hlavačka Samuel (IV.OG)
3. miesto – Tóth Tomáš (IV.OG)

50 m prsia
1. miesto – Hačko Benjamín (VI.OG)
2. miesto – Uher Jakub (VI.OG)

50 m prsia
1. miesto – Závodný Viliam (III.OG)
2. miesto – Michalík Timotej (II.OG)
3. miesto – Jakab Matej (II.OG)

50 m prsia
1. miesto – Drlík Adam (IV.OG)
2. miesto – Hlavačka Samuel (IV.OG)
3. miesto – Ferenec Dominik (IV.OG)

100 m kraul
1. miesto – Dávid Jakub (III.OG)
2. miesto – Rosinský Šimon (III.OG)
3. miesto – Bečica Martin (I.OG)

100 m znak
1. miesto – Závodný Viliam (III.OG)
2. miesto – Bečica Martin (I.OG)

100 m prsia
1. miesto – Hačko Benjamín (VI.OG)
2. miesto – Uher Jakub (VI.OG)

100 m prsia
1. miesto – Drlík Adam (IV.OG)
2. miesto – Ferenec Dominik (IV.OG)
3. miesto – Krasko Pavol (IV.OG)Všetkým víťazom gratulujeme!
Ďakujeme študentom za účasť a dievčatám z V.OG za pomoc.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Slovenská debatná liga - finále

kvaltynovapavelkovaFinále Slovenskej debatnej ligy sa uskutočnilo v dňoch 14. - 16. mája 2022 a aj tento rok bolo záverom celoročných regionálnych súťaží v debatovaní. Konalo sa prezenčne na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave a stretlo sa tu 22 najlepších tímov z celého Slovenska. V našom tíme ŠuPa (zmiešaný tím z Pároviec a Šurian) sa nám v silnej konkurencii podarilo vyhrať dve debaty. Finálovú debatu sme si boli vypočuť v NRSR.
FSDL bolo pre nás krásnym zážitkom, pretože sme nielenže po dvoch rokoch debatovali naživo, ale aj sme stretli veľa milých debatérov a debatérok. Turnaj sme si v každom prípade užili a veríme, že na budúci rok sa na ňom zúčastní viac tímov reprezentujúcich našu školu.

Zuzana Kvaltýnová (II.C) a Radka Pavelková (II.D)

Biologická olympiáda – celoštátne kolo

gogovagogova diplomV dňoch 20. – 24. apríla 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo biologickej olympiády v kategórii A a B. Našu školu reprezentovali dvaja študenti:
kategórii A, v projektovej časti Gogová Simona z V.D, ktorá s prácou Funkcia slinnej amylázy v závislosti od veku a druhu sacharidu obsadila nádherné 1. miesto. V kategórii B, v teoreticko – praktickej časti Majka Michal zo VI.OG, ktorý bol úspešným riešiteľom a umiestnil sa na 8. mieste.
Z dosiahnutých výsledkov sa tešíme a blahoželáme!

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnilo prezenčnou formou krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Žiaci našej školy v ňom dosiahli mimoriadne dobré výsledky.
V kategórii B sa Matej Bystrický zo VII.OG stal víťazom krajského kola.
V kategórii D sa víťazom krajského kola stal Filip Bujdák z I.C, na výbornom 3. mieste sa umiestnila Kristína Beňačková (I.C).
kategórii C nás reprezentoval Peter Macák z II.C, ktorý sa umiestnil na delenom 7.-8. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

OĽP - celoštátne kolo

peli01peli01V dňoch 7. a 8. apríla 2022 sa konalo 24. celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Prebehlo dištančnou formou. Z našej školy sa ho zúčastnil študent Dominik Péli z III.C triedy. Súťažiaci boli rozmiestnení do štyroch porôt po šestnásť súťažiacich. Dominik skončil na štvrtom mieste v rámci druhej poroty. Do záverečného kola súťaže – medzi prvých dvanástich súťažiacich sa nedostal, pretože postupovali len prví traja súťažiaci od každej poroty. Stal sa úspešným riešiteľom olympiády.
V tomto roku sa na olympiáde samostatne vyhodnocovali úvahy, ktoré zasielali všetci súťažiaci. Písali sa na päť tém. Dominik písal druhú tému: „Referendum o predčasných voľbách: Máme právo odvolať poslancov a poslankyne NR SR?“ a dosiahol úspech – umiestnil sa na druhom mieste. Blahoželáme!

Olympiáda z RUJ - celoštátne kolo

Náš študent Andriy Bobynets zo IV.E sa v celoštátnom kole Olympiády z ruského jazyka umiestnil na 5. mieste.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

IT v Nitre

itvnrV stredu 18. mája 2022 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnila programátorská súťaž IT < Nitre. Naše gymnázium reprezentovali Filip Bujdák (1.C), Lukáš Kubis a Oliver Petrovič (2.C), Martin Požgaj a Jakub Konc (VII.OG), ktorý s prehľadom opäť zvíťazil! Gratulujeme!
Kompletné výsledky

Na fotografii Juraj Konc a vedúci katedry informatiky UKF RNDr. Ján Skalka, PhD.

Geografická olympiáda - CELOŠTÁTNE KOLO

garlatyV dňoch 29. apríla - 1. mája 2022 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo geografickej olympiády v kat. A, B a Z, do ktorého postúpili len dvaja najlepší z každého kraja. V kategórií A sa sem prebojoval aj náš študent Marek Garláty (VII.OG). Po náročnom vedomostnom teste, nasledovala obhajoba projektovej práce s názvom Stredná Amerika – región, ktorý spája aj rozdeľuje, ktorú si Marek obhájil a stal sa tak úspešným riešiteľom geografickej olympiády v celoštátnom kole!
Ide o úspech, z ktorého sa tešíme a srdečne blahoželáme.

Marek sa tiež zapojil do celoslovenskej súťaže Geografického korešpondenčného seminára GeoKoS 2021/22, prebiehajúcej počas celého školského roka, kde riešil náročné úlohy. V konečnom poradí obsadil skvelé 8. miesto. Ešte raz srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!