Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Ústne maturitné skúšky

msV dňoch 23. – 27. mája 2022 sa po dvoch rokoch konali ústne maturitné skúšky. Naši maturanti skvelo obhájili svoje vedomosti za zeleným maturitným stolom. Na týchto záberoch je zachytená jedinečná atmosféra skúšky dospelosti tohtoročných maturantov.

Rozkóduješ ma?

V dňoch 29. apríla - 6. mája 2022 sa pri príležitosti Svetového dňa kníh uskutočnila súťaž s názvom Rozkóduješ ma?. Žiaci mali týždeň na to, aby rozšifrovali 18 názvov kníh rozmiestnených na chodbách školy. Do sútaže sa zapojili aj dve pani profesorky a to pani profesorka Peťovská a pani profesorka Babošová. Ďakujeme Vám, že ste si popri všetkých Vašich povinnostiach našli čas a zapojili sa.

rozkodujesmaZo všetkých správnych odpovedí boli vyžrebovaní nasledujúci výhercovia:
Poukážka do Panta Rhei
Petra Blahová 1.C
Anna Ostertágová 2.A
Lea Súdorová 3.C
 
Sladká odmena
Júlia Šprlová 3.D
Karolína R. Šumerajová 3.D
Miroslava Zúdorová 3.C
Robert Jando 3.C
Matúš Kmeťo 2.A
Minh Hang Nguyen 2.A
Stanislava Valachová 1.C
Vanesa Butkajová 1.C
Emma Floreková 1.C
Martin Požgaj VII.OG
Hana Zahradníčková VII.OG
Rebeka Belicová VII.OG
Nina Blödyová III.OG 
Daniela Tóthová III.OG
Tunahan Selmani III.OG 
Tamara Morvayová I.OG

Všetkým výhercom gratulujeme. Ďakujeme všetkým zúčastneným, či ste už rozlúštili všetky knihy alebo nie. Dúfame, že ste sa zabavili :)

Návšteva Diecéznej knižnice v rámci predmetu LATINSKÝ JAZYK

kniz01Dňa 5. mája 2022 sme v rámci predmetu LATINSKÝ JAZYK navštívili Diecéznu knižnicu v Nitre.
Knižnica, nachádzajúca sa v podhradí Nitrianskeho hradu opatruje jednu z najvzácnejších zbierok starých kníh na Slovensku. V súčasnosti knižnica disponuje 66 000 zväzkami. Okrem teologickej literatúry sa v nej nachádzajú aj diela z iných vedných odborov – histórie, filozofie, práva, geografie, prírodných vied, ale aj beletria. Najvzácnejšími sú samozrejme prvotlače – inkunábuly knihy vytlačené v storočí, kedy bola vynájdená kníhtlač.
Študenti, okrem toho, že mali možnosť nahliadnuť do latinsky písaných kníh, uvideli „naživo“ literatúru, o ktorej sa učia na hodinách slovenského jazyka, napríklad Bernolákov Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum (1825). Knižnicu navštevujú návštevníci z celého sveta, v pamätnej knihe sme videli aj podpis cisára Františka Jozefa, ktorý navštívil knižnicu pri príležitosti konania vojenských manévrov Nitre.
Študenti tak mali možnosť na vlastnej koži pochopiť, že dedičstvo latinského jazyka je stále aktuálne aj v dnešnej dobe a v prípade, že sa raz budú chcieť venovať napríklad histórii alebo lingvistike, bez znalosti latinského jazyka to pôjde len veľmi ťažko :-)

PhDr. Katarína Rácová, PhD.
latinárka

Nitrianska hudobná jar

nhj2022V dňoch 4. – 5. apríla 2022 sa uskutočnil festival Nitrianska hudobná jar. Akciu organizovali ZUŠ Jozefa Rosinského v Nitre a riaditeľstvo Synagógy v Nitre. Z našej školy sa akcie zúčastnili Filip Balko z VIII.OG, Adrián Janeba z I.B a Dorina Varga z I.A
Pozrite si aj krátke video

Karneval vo francúzskom meste Albi

fotoV dňoch 26. a 27. februára 2022 sa vo Francúzskom meste Albi uskutočnil karneval v podobe sprievodu v uliciach mesta. Zúčastnili sa ho orchestre z rôznych kútov sveta. Dychový orchester Nitra doprevádzal mažoretky z Prešova. Hrali predovšetkým pochodové skladby. Akcie sa zúčastnili žiaci: Dorina Varga z I.A, Ľudka Neviďanská zo VII.OG, Hanka Hvozdíková z II.D a Pablo de Miguel z I.B.

Kvapka krvi pre Ukrajinu

kvapka pre ukrajinu

Otvorená hodina LATINSKÝ JAZYK PRE BUDÚCICH MEDIKOV

otvorenahodina Dňa 9. marca 2022 sa pod záštitou Predmetovej komisie cudzích jazykov konala otvorená hodina LATINSKÉHO JAZYKA PRE BUDÚCICH MEDIKOV. Za aktívnej účasti študentov maturitných ročníkov, ktorí aktuálne navštevujú tento predmet, sa nám podarilo vtiahnuť do problematiky potenciálnych záujemcov, ktorí rovnako aktívne na otvorenej hodine s nami spolupracovali.
Znalosť základov latinčiny a gréčtiny používaných v medicíne a v prírodných vedách všeobecne, predstavuje pre budúcich lekárov, farmaceutov a absolventov prírodných vied „conditio sine qua non“ (nevyhnutnú podmienku).
Za využitia názorného materiálu – modelu lakťovej kosti sme si vysvetlili princípy vytvárania anatomických názvov. Po pochopení princípu skloňovania substantív, mali študenti možnosť vytvárať názvy diagnóz pre potreby písania lekárskej správy. V druhej časti hodiny sme spolu písali lekárske recepty – jednak pre liečivá vyrábané magistraliter (IVL, individuálne vyrábané lieky v lekárni) a tiež pre hromadne vyrábané liečivé prípravky (HVLP). Takýmto interaktívnym spôsobom sme si na hodine ukázali všetko, čo bude budúci študent medicíny, farmácie alebo prírodných vied pri svojom ďalšom štúdiu potrebovať (skloňovať substantíva a adjektíva; poznať číslovky a ovládať zopár konkrétnych slovies, používaných pri písaní receptu). Nie je toho málo, ale pri ochote študentov študovať a pri pútavo pripravenej hodine to je pre nás výzva.
Ďakujem všetkým, ktorí sa hodiny zúčastnili a zároveň sa teším na všetkých potenciálnych študentov :-)
Fotogaléria

PhDr. Katarína Rácová, PhD.
latinárka

Pozvánka na otvorenú hodinu latinčiny pre medikov

Milé študentky, milí študenti,

pozývam Vás na otvorenú hodinu LATINSKÉHO JAZYKA PRE MEDIKOV, ktorá sa bude konať 9. marca 2022, v čase 6. a 7. vyučovacej hodiny, v miestnosti, ktorej číslo bude upresnené podľa počtu záujemcov (prihlásiť sa môžete prostredníctvom edupage).

Máte záujem v budúcnosti študovať medicínu alebo prírodné vedy? Práve pre Vás je určený tento seminár. Latinčina pre budúcich medikov je nematuritný predmet, ktorého štúdium nevyžaduje predchádzajúce znalosti tohto jazyka. Znalosť základov latinčiny a gréčtiny používaných v medicíne a v prírodných vedách všeobecne, predstavuje pre budúcich lekárov, farmaceutov a absolventov prírodných vied „conditio sine qua non“ (nevyhnutnú podmienku). Otvorená hodina sa koná pod záštitou predmetovej komisie cudzích jazykov, pod ktorú tento predmet spadá.

Teším sa na Vás!

PhDr. Katarína Rácová, PhD.

NOVÉ VIDEÁ VO VIDEOGALÉRII

videa YT

Stužková VIII.OG

oktava01Dňa 17. februára 2022 prebehlo v aule školy slávnostné odovzdávanie stužiek maturitnej triede VIII.OG. Stužky našim maturantom odovzdávala pani profesorka Danka Palušová, ktorá je ich triednou profesorkou celých 8 rokov :-) Naša oktáva si po slávnostnom odovzdávaní stužiek pripravila aj perfektné hudobné vystúpenie.
Viac fotografií vo fotogalérii (ďakujeme fotografovi Adamovi Dzurillovi zo VI.OG)

Stužková IV.B

4bmalyDňa 16. februára 2022 prebehlo v aule školy slávnostné odovzdávanie stužiek maturitnej triede IV.B. Stužky našim maturantom odovzdával triedny pán profesor Karol Guldan. Béčkarom prajeme veľa úspechov pri maturitách :-)
Viac fotografií vo fotogalérii (ďakujeme fotografke Rebeke Csandovej)

Stužková IV.A

4aDňa 15. februára 2022 prebehlo v aule školy slávnostné odovzdávanie stužiek maturitnej triede IV.A. Stužky našim maturantom odovzdávala triedna pani profesorka Janka Trepáčová. Študentkám a študentom (nielen) zo IV.A prajeme veľa úspechov a výborné zvládnutie maturitných skúšok!
Viac fotografií vo fotogalérii (ďakujeme fotografovi Tobiášovi Frajkovi zo IV.D)

Stužková V.D

5dmalyDňa 11. februára 2022 v aule školy prebehlo slávnostné odovzdanie stužiek španielsko-slovenskej bilingválnej triede V.D. Stužky našim maturantom odovzdávala triedna pani profesorka Zuzana Bakalová. V krátkom videu piatakov pozdravila aj bývalá profesorka španielskej literatúry María Teresa.
Viac fotografií vo fotogalérii (pripravila Hana Spišiaková z II.B)

Stužková IV.D

5dmalyDňa 10. februára 2022 v aule školy prebehlo slávnostné odovzdanie stužiek triede IV.D. Stužky našim maturantom odovzdával triedny pán profesor Tomáš Bozó. Slávnosti sa zúčastnila aj pani profesorka Michaela Kocáková, ktorá bola triednou učiteľkou v 1. a 2. ročníku. IV.D je prvá trieda so študjiným programom s rozšíreným vyučovaním angličtiny a matematiky.
Viac fotografií vo fotogalérii (pripravila Hana Spišiaková z II.B)

Stužková IV.C

4cmalyDňa 9. februára 2022 v aule školy prebehlo slávnostné odovzdávanie stužiek triede IV.C. Stužky našim maturantom odovzdávala triedna p. profesorka Barbora Matušicová. Stužka bola pripravená aj pre nášho spolužiaka Alexa Fleischhackera, ktorý pred dvomi rokmi tragicky zahynul.
Viac fotografií vo fotogalérii