Aktivity

Exkurzia do ZOO Lešná pri Zlíne v ČR

zoozlinDňa 9. mája 2022 sa žiaci 2. ročníka štvorročného gymnázia a žiaci III.OG osemročného gymnázia zúčastnili biologickej exkurzie do ZOO Lešná pri Zlíne. Žiaci mohli vidieť až 215 rôznych druhov živočíchov z fauny Ázie, Afriky, Austrálie a Južnej Ameriky. V tropickom skleníku boli exotické rastliny, medzi ktorými voľne poletovali malé vtáčiky. Okrem živočíchov je časť ZOO vysadená aj ako botanická záhrada, v ktorej pribudli ukážky záhradnej architektúry s jazierkami. Všetci si odniesli zo ZOO nezabudnuteľný zážitok!

Exkurzia do Tropikária v Budapešti

tropikariumDňa 2. mája 2022 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili biologickej exkurzie v Budapešti. Boli si prehliadnuť najväčšie stredoeurópske morské akvárium. Zažili atmosféru podmorského sveta, zblízka pozorovali morské živočíchy a neopakovateľný zážitok mali zo žraločieho akvária s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. Okrem toho videli na vlastné oči exotické zvieratá v pralese, v ktorom bola imitovaná skutočná tropická klíma.
Všetci si odniesli so sebou z Tropikária nezabudnuteľný zážitok!

Svetový Deň Zeme

denzeme2022 malyDňa 22. apríla 2022 sme si pripomenuli Svetový Deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila na našej škole súťaž v tvorbe projektov na tému Ekosystém lesov. Zúčastnili sa jej žiaci I. - III.OG. Súťažili v skupinách (3 - 4 žiaci) v dvoch kategóriách.
Prvú kategóriu tvorili žiaci I. - II.OG a druhú kategóriu III.OG.  
Víťazmi prvej kategórie sa stala skupina z I.OG:
Veniamin Svetlosanov, Dominik Štrbák a Miroslav Šupa

Víťazmi druhej kategórie sa stala skupina: Lukáš Martiš, Michal Spišiak a Filip Ábel  
Všetky projekty boli krásne. Ukázala sa v nich vaša snaha, kreativita a šikovnosť a bolo veľmi ťažké určiť víťazov. Ďakujeme všetkým za účasť a gratulujeme víťazom.  
"Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa." (Pierre de Frédy)                    Viac fotografií TU

Vedecké dielne – onkológia

onkoDňa 23. februára 2022 sa žiaci III.D zúčastnili online edukačno-popularizačného dňa „Vedecké dielne – onkológia“, ktoré organizovali Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácia Výskum rakoviny. Prednášky prebiehali v dvoch blokoch a po každom bloku bol vyhradený priestor na diskusiu, počas ktorej žiaci mohli klásť prednášajúcim otázky. Prednášky poskytli pohľad na onkologické ochorenia z genetického, mikrobiologického, nanobiologického, biomolekulárneho, rádiobiologického a psychoonkologického hľadiska a študenti mali príležitosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o prevencii, vzniku, príznakoch, diagnostike a liečbe rakoviny.

Envirodeň 2021

Dňa 4. februára 2021 sa trieda III.C zúčastnila Envirodňa 2021 organizovaného Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Akcia bola realizovaná formou online prednášok na rôzne témy týkajúce sa klimatických zmien, eróznych procesov v prírode, či využitia modernej fotogrametrickej techniky na sledovanie zmien v prírode. Celá akcia bola veľmi kvalitne zorganizovaná a vedená tak, že aj zložitejšie témy boli zrozumiteľne rozobrané a predstavené nám, laikom. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí v rámci riešenia danej problematiky a spoločne sme prediskutovali klimatické zmeny pozorovateľné vo svete i na Slovensku či vplyv erozívnych procesov na naše okolie. Pre mnohých novou informáciou bolo napríklad využívanie vodozádržných zariadení pod ulicami či obydliami nemeckých miest a snaha podobné projekty pretaviť v realitu aj v našom regióne. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a príjemné ozvláštnenie klasickej dištančnej výučby v tomto období.

Matej Horňák, III.C

Strana 1 z 5