Exkurzie

Poznávacia exkurzia - Taliansko

exktaliansko2017V máji 2017 mali študenti našej školy možnosť ísť na poznávaciu exkurziu do Talianska.
Videli krásne mestá a ich pamiatky:
Rím - Vatikán, Anjelský hrad, Pantheon, Koloseum, Fórum Románum, Fontána di Trévi, Španielske námestie
Pompeje - archeologický areál
Vezuv - prehliadka krátera
Capri - prehliadka ostrova, plavba loďou
Neapol
Fotografie z exkurzie

Exkurzia na Nitriansky hrad

exknitra titV súčasnosti sa kladie veľký dôraz na poznanie dejín svojho rodiska. Preto naši žiaci z II. OG absolvovali dňa 9. 5. 2017 dejepisnú exkurziu s cieľom oboznámiť sa s históriou Nitry. Ich kroky smerovali na Nitriansky hrad, kde spolu s odborným výkladom sprievodcu navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, hradnú vežu i kazematy. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastnú skúsenosť z návštevy miest, kde to skutočne žilo.

Fotografie z exkurzie

Exkurzia - Múzeum holokaustu

muzeum holokaustu01Dňa 12. apríla 2017 sa žiaci IV.OG zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Okrem toho, že si prezreli a vypočuli výklad k stálej expozícii v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, zúčastnili sa aj pútavej prednášky - Deti a holokaust. Žiaci si tak zopakovali a rozšírili vedomosti týkajúce sa tragického obdobia riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny.

Exkurzia do Košíc

kosice nahladV dňoch 24.- 26. októbra 2016 sa žiaci III.E zúčastnili exkurzie do Košíc, ktoré sú metropolou východného Slovenska.  Naša cesta viedla cez najstaršie banské mesto Slovenska - Banskú Štiavnicu, ktorá je zapísaná do Zoznamu chránených pamiatok UNESCO. Počas našej cesty zostal  priestor aj pre stálicu stredného Slovenska - Banskú Bystricu. Navštívili sme skalné obydlia vytesané do tufov v Brhlovciach, Ochtinskú aragonitovú jaskyňu a Spišský hrad. Najviac priestoru dostali počas exkurzie samotné Košice, kde sme obdivovali Dóm sv. Alžbety, pešu zónu s historickými budovami, múzeum letectva. Počas našej exkurzie sme navštívili aj divadelné predstavenie "Zoznamka" z dielne košického autora. Naša cesta viedla aj najdlhším cestným tunelom Slovenska - Braniskom a nevynechali sme ani typickú slovenskú kuchyňu v podobe bryndzových halušiek na salaši. Žiaci získali množstvo pekných zážitkov, ktoré Vám priblížia fotografie vo fotogalérii.