Exkurzie

Exkurzia do pevností Komárno a Komárom

exkurzia_komarno2016Dňa 8. júna 2016 sa trieda I.D zúčastnila historickej exkurzie do pevnostného systému v Komárne a na maďarskej strane v Komárome. Jedná sa o najväčšiu stavbu svojho druhu v Strednej Európe, postavenú pre 200 000 vojakov. Súčasnú podobu získala v 17. storočí za cisára Leopolda I., s úpravami v 19. storočí. V dejinách sa ju nikdy nikomu nepodarilo obsadiť. Pevnosť slúžila aj v 20. storočí na vojenské účely ako kasáreň ČS armády, od roku 1968 ju obsadila Sovietska armáda a v rokoch 1991 – 2003 ju používala armáda SR. Od roku 2003 je organickou časťou mesta Komárno.

Fotky z exkurzie

 

Exkurzia do Krakowa (6. - 8. jún 2016)

exkurzia_krakow2016V dňoch 6. - 8. júna 2016 sa študenti 3. ročníkov zúčastnili pravidelnej ekxurzie do Krakowa. 

Fotky z exkurzie sú vo fotogalérii