2017/2018

Úspech v súťaži "Fotomontaje"

tobias fotomontaje2018V súťaži bilingválnych španielskych gymnázií organizovanej pod záštitou Veľvyslanectva Španielskeho kráľovstva CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOMONTAJE 2018 získal náš žiak Tobiáš Ondruš (II.D) krásne 3. miesto. So svojou fotomontážou pod názvom "La historia de España llena el vaso de los derechos humanos" postupuje do medzinárodného kola!
Blahoželáme a držíme palce!
Víťazné práce

Tobiáš sa v MEDZINÁRODNOM kole umiestnil na výbornom 3. mieste! Ocenený bol aj riaditeľom školy Mgr. Martinom Chudíkom, spolu s Miriam Brellíkovou (IV.E), ktorá získala krásne 1. miesto v CELOŠTÁTNOM KOLE Olympiády v španielskom jazyku!
Blahoželáme!

ocenenie riaditelom  brelikova  tobias 

Mladý prekladateľ 2017

Dňa 10. novembra 2017 sa v aule UKF v Nitre uskutočnilo vyhodnotenie piateho ročníka súťaže MLADÝ PREKLADATEĽ. Tak ako každý predchádzajúci ročník, aj tento sa organizátori snažili zatraktívniť a k už overeným kategóriám pridali novinky v podobe prekladu z ruského jazyka a prekladu titulkov z anglického jazyka. Rozšírená bola tiež veková hranica a počet zapojených škôl. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac ako 300 súťažiacich z 20 škôl, z ktorých naše farby najlepšie hájila Terézia Šuppová (V.E), ktorá získala 3. miesto v preklade textu zo španielskeho jazyka.
Blahoželáme!
 

EXPERT - GENIALITY SHOW 2017

Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnil už 11. ročník vedomostnej súťaže EXPERT - GENIALITY SHOW. Na našej škole sa našlo 51 odvážlivcov, ktorí sa odhodlali zmerať si sily so zvyškom Slovenska. Ich snaha nebola vôbec márna. Dve tretiny z nich boli úspešné aspoň v jednej zo zvolených tém, pätnásti v oboch a ôsmi aj v celkovom poradí vo svojej kategórii. Šiesti najúspešnejší, ktorí sa v jednotlivých rebríčkoch umiestnili do 10. miesta, získali aj krásne vecné ceny. 
 
Marek Vojtila (I.OG)
2. miesto téma DEJINY, UDALOSTI, UMENIE, 
5. miesto téma SVETOBEŽNÍK, 
4. miesto celkové poradie v kategórii EXPERT 6

Adam Dzurilla (II.OG)
9. miesto téma SVETOBEŽNÍK, kategória EXPERT 7

Matúš Adamík (IV.OG)
2. miesto téma TAJOMSTVÁ PRÍRODY, kategória EXPERT 9

Patrik Peťovský (IV.OG)
3. miesto téma SVETOBEŽNÍK, kategória EXPERT 9

Tomáš Války (IV.OG)
6. miesto téma SVETOBEŽNÍK, kategória EXPERT 9

Matej Hrmo (VII.OG)
10. miesto téma MOZGOLAMY, 
10. miesto téma DO YOU SPEAK ENGLISH?, 
9. miesto celkové poradie v kategórii EXPERT G34

Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu. Viac informácií o súťaži nájdete na www.sutazexpert.sk alebo u Mgr. Peťovskej.

Dejepisná olympiáda – okresné kolo (kat. C – F)

Dňa 15. februára 2018 sa víťazi školského kola z I. – IV. OG zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády na Základnej škole, Benkova 34, Nitra. Všetci naši žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi a ich umiestnenie je nasledovné:

do 2018Kategória F (I.OG)
Jakub Balla – 1. miesto
Marek Vojtila – 4. miesto

Kategória E (II.OG)
Martina Martišová – 6. miesto
Karolína Chudíková – 8. miesto

Kategória D (III.OG)
Michal Anton Barto – 10. miesto
Ema Bobková – 13. miesto

Kategória C (IV.OG)
Adriána Mačeková – 2. miesto
Natália Matúšková – 12. miesto

Všetkým srdečne gratulujeme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole.

Olympiáda zo SJL – krajské kolo

Dňa 7. februára 2018 sa na Gymnáziu Golianova v Nitre uskutočnila Olympiáda zo SJL – krajské kolo, kde nás v kategórii B reprezentoval študent Patrik Štrba (I.B) a v kategórii A Radovan Lukáčik (III.B). Radovanovi sa podarilo získať pekné 4. miesto.
Srdečne blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín 2018 - školské kolo

II. kategória - poézia
1. miesto: Hana Pokorná (I.OG)
2. miesto: Tamara Žáňová (I.OG)
II. kategória - próza
1. miesto: Tamara Lacsná (I.OG)

III. kategória - poézia
1. miesto: René Polónyová (IV.OG)
2. miesto: Adam Lopúch (III.OG), Nina Ábelová (IV.OG)
III. kategória - próza
1. miesto: Rebeka Beliczová (III.OG)
2. miesto: Ondrej Knížat (II.OG)

IV. kategória - poézia
1. miesto: Lukáš Adámek (I.A)
IV. kategória - próza
1. miesto: Martina Vinczová (IV.E), Lea Kukurová (I.D)

Blahoželáme!
Víťazi postupujú do regionálneho kola súťaže.

Olympiáda z ruského jazyka - krajské kolo

scan0133Dňa 15. februára 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády z ruského jazyka.
Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: 
Kategória B1

Matúš Ratkovský (I.A) - 5. miesto
Kategória B2
Lucia Ďuranová (III.B) - 5. miesto
Kategória B3
Alex Gubric (IV.A) - 2. miesto
Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

onj2018 2cDňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku (kat. 2C).
Rebeka Tolunay z II.D získala krásne 2. miesto!

K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

olp kk kelemen2018Dňa 8. februára 2018 sa konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv na gymnáziu vo Vrábľoch. Náš študent Alexander Kelemen zo IV.D sa umiestnil na 4. mieste, čím sa stal úspešným riešiteľom a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v marci v Modre.
Srdečne blahoželáme!

Olympiáda v španielskom jazyku – krajské kolo

Dňa 12. februára 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnilo krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku, kategórie A, B, C, D.
Našu školu veľmi úspešne reprezentovali víťazi školského kola.

Vyhodnotenie:
Brellíková Miriam (IV.E) – 1. miesto (postup do celoslovenského kola)
Božiková Natália (IV.E) – 2. miesto

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Mimi želáme veľa úspechov v celoštátnom kole!