2017/2018

Náboj Junior

Dňa 24. novembra 2017 sa v aule našej školy konala medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Tímy z našej školy boli opäť veľmi úspešné!

1. miesto: Nina Ábelová, Tuan Nguyen Minh, Ivan Jindra a Marijan Crnkovič - všetci IV.OG
2. miesto: Lenka Bezáková, Matej Bystrický, Eunika Bebjaková, Andrea Gábrišová - všetci III.OG

3. miesto: Filip Horváth, Jakub Konc, Adam Lopúch, Matúš Tóth - všetci III.OG

Srdečne blahoželáme!
nabojjunior1 nabojjunior2 nabojjunior3

Cezpoľný beh - celoslovenské kolo

cezpolnybehÚspech z krajského kola v cezpoľnom behu sme si zopakovali aj v celoslovenskom kole!
Naši študenti Pavol Žáčik, Peter Žáčik a Roman Šajter sa v súťaží družstiev umiestnili na krásnom 3. mieste! 
Výsledky v súťaži jednotlivcov sú nasledovné:
Pavol Žáčik (IV.B) - 9. miesto
Peter Žáčik (IV.B) - 10. miesto
Roman Šajter (VII.OG) - 20. miesto

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy! Chlapcov ocenil aj riaditeľ školy Mgr. Martin Chudík (foto vo Fotogalérii)

Fyzikálny náboj 2017

V piatok 20. októbra 2017 sa uskutočnila v Bratislave medzinárodná súťaž družstiev v riešení fyzikálnych úloh Fyzikálny náboj.
Seniorské družstvo v zložení Jakub Poljovka IV.B, Matúš Zubčák VII.OG, Matej Hrmo VII.OG, Matúš Adamčík VIII.OG, Tomáš Švihorík VIII.OG obsadilo v rámci Slovenska 15.-16. miesto vo svojej kategórii spomedzi 55 družstiev. 
Družstvo juniorov v zložení Hana Kluvancová VI.OG, Svetlana Rampašeková VI.OG, Matej Bölcskei VI.OG, Tatiana Matejková VI.OG, František Stupka VI.OG obsadilo vo svojej kategórii 12.-16. miesto spomedzi 45 družstiev.

Kompletné výsledky: Seniori, Juniori

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Úspešný Roman

sajterNáš študent Roman Šajter (VII.OG) sa zúčastnil Majstrovstiev Európy klubov (European Champions Clubs Cup) a v atletike - behu na 3000 m získal krásne 7. miesto!
Srdečne blahoželáme!

Cezpoľný beh - krajské kolo

Úspech z MO v cezpoľnom behu sme si zopakovali aj v krajskom kole.
Naši žiaci Peter Žáčik, Pavol Žáčik a Roman Šajter sa stali v súťaži družstiev majstrami kraja.
Postupujú do celoslovenského kola.


Ich výsledky v súťaži jednotlivcov sú nasledovné:
Peter Žáčik (IV.B) - 1. miesto (postupuje do celoslovenského kola aj za jednotlivcov)
Pavol Žáčik (IV.B) - 3. miesto
Roman Šajter (VII.OG) - 4. miesto

Srdečne blahoželáme, tešíme sa a želáme im úspešnú reprezentáciu na najvyššej, celoslovenskej úrovni.

Cezpoľný beh - okresné kolo

Športovú sezónu 2017/2018 zahájili žiaci nášho gymnázia veľmi úspešne.
V súťaži v cezpoľnom behu sme sa stali majstrami okresu v kategórii žiaci SŠ.  

Kategória Žiačky SŠ
- súťaž jednotlivcov: 
3. miesto: Tereza Tódová (VII.OG)
- súťaž družstiev:
2. miesto: Tereza Tódová (VII.OG) a Karolína Sitárová (III.D)

Kategória Žiaci SŠ
- súťaž jednotlivcov:
1. miesto: Peter Žáčik (IV.B)
2. miesto: Pavol Žáčik (IV.B)
3. miesto: Roman Šajter (VI.OG)
- súťaž družstiev:
1. miesto: Peter Žáčik, Pavol Žáčik, Roman Šajter

Chlapci postupujú do krajského kola. Blahoželáme a želáme veľa úspechov.

Chemická olympiáda – školský rok 2017/2018

choV tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do riešenia CHO v troch kategóriách:
Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo kategórie D. Zúčastnila sa žiačka bilingválnej triedy I.D, Anežka Sedláková a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Kategóriu B riešilo 5 žiakov a všetci postúpili do krajského kola. Úspešnými riešiteľmi sa stali Natália Ondrejková (II.B), ktorá sa umiestnila na krásnom 4. miesteSamuel Dávid Pápay (II.C) na 8. mieste.
Do riešenia kategórie C sa zapojilo 10 žiakov. V krajskom kole najlepšie uspel Ivan Rusňák z I.C, ktorý sa stal úspešným riešiteľom.
Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do riešenia náročných úloh 54. ročníka CHO, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Geografická olympiáda - kat. E, F - krajské kolo

Krajské kolo GO sa konalo 12. apríla 2018 v Zlatých Moravciach.
Vyhodnotenie
Kategória E - Patrik Peťovský (IV.OG) - 5. miesto
Kategória F - Marek Vojtila (I.OG) - 10. miesto
Blahoželáme!

Vyhodnotenie súťaže iBobor 2017

V novembri 2017 prebiehala online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 74 2016 súťažiacich z 992 škôl z celého Slovenska. Na súťaži, ktorej hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní pri učení sa, nemohli chýbať ani študenti našej školy. Na našej školy sa do súťaže tento rok zapojila trieda IV.OG.
Úspešní riešitelia a ich umiestnenie vrámci SR
Celoslovenské štatistické vyhodnotenie
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!