Zaujímavosti

fo ckV dňoch 11. - 14. apríla 2024 prebiehalo na našej škole celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády. Počas dvoch dní riešili najšikovnejší mladí fyzici z celého Slovenska náročné teoretické a experimentálne úlohy. Vyhodnotenie súťaže prebehlo v príjemnej atmosfére za prítomnosti členov Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, riaditeľa nášho gymnázia a hlavne súťažiacich. Z nich odborná porota vybrala víťazov a okruh kandidátov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej Fyzikálnej olympiáde v Iráne. Tento rok sa síce žiaci našej školy celoštátneho kola nezúčastnili, ale v budúcnosti im budeme držať palce, aby sa aj im podarilo dosiahnuť takýto úspech.
Fotogaléria

Projekty

Projekt Compass
Žiaci IV.OG v školskom roku 2010/2011 pilotne testovali učebné materiály v rámci medzinárodného projektu COMPASS 


Všeobecné encyklopédie

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavná_stránka

Aplety

https://www.vascak.cz/

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Featured_Sims  
(v anglickom jazyku)

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/ (v českom jazyku)

 

Fyzikálne stránky:

http://fyzikalniulohy.cz/ (riešené úlohy z fyziky pre ZŠ a SŠ)

http://www.ptable.com/ (periodická sústava prvkov)

http://fyzweb.mff.cuni.cz/ (fyzikálna stránka Matematicko fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe – v českom jazyku)

http://www.bipm.fr/en/home/ (stránka medzinárodného ústavu pre miery a váhy v Sevres – v anglickom jazyku)

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/bychptr.htm (stránka obsahuje videozáznamy rôznych fyzikálnych experimentov – v anglickom jazyku)

http://canov.jergym.cz/ (stránka sa venuje elektrochémii – v českom jazyku)

www.physics.sk (zaujímavé články z fyziky)


Na prehľiadanie Java apletov budete musieť nainštalovať Javu. Dá sa stiahnuť tu:http://www.java.com/, treba si len vybrať spomedzi operačných sytémov.Taktiež budete potrebovať Real One Player na to, aby ste mohli pozerať niektoré videá. Ten sa dá stiahnuť tu: http://uk.real.com/player/