Exkurzie

Maturanti v NBS a NR SR

exk ekoDňa 27. októbra 2022 sa žiaci maturitného ročníka pod vedením p. p. Krištofičinovej a p. p. Dömöša zúčastnili odbornej exkurzii v Národnej banke Slovenska (NBS) a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave.

V NBS si žiaci prezreli stálu interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k euru“, kde sa oboznámili s vývojom meny na našom území od vzniku SR až po prijatie eura, dozvedeli sa ako vznikajú a končia peniaze, naučili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých, prezreli si pôvodné návrhy eurobankoviek. Dozvedeli sa viac o príčinách integrácie štátov do Európskej únie a eurozóny. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé centové mince s logom Národnej banky Slovenska. Niektorí žiaci mali možnosť vyviesť sa výťahom na 33-tie poschodie NBS, kde sídli guvernér a banková rada.

Po obedňajšej prestávke sa žiaci presunuli do nášho národného parlamentu - Národnej rady SR. Hneď pri vstupe do budovy prešli aj bezpečnostnou kontrolou, podobnou tej letiskovej. Nasledovala prehliadka budovy, kde im pán sprievodca porozprával historické súvislosti vzniku a vývoja parlamentu na našom území a zameral sa aj na významné osobnosti nášho politického života. Posedeli si na balkóne určenom pre verejnosť, kde im bol vysvetlený zákonodarný proces i právomoci najvyšších štátnych predstaviteľov. Mali však smolu - práve v tento deň bolo predčasne ukončené rokovanie parlamentu kvôli údajnému hekerskému útoku. Aj napriek tomu sa stretli na krátkej besede s poslancami Karolom Kučerom a Ľudovítom Gogom.

Pozrite si niekoľko fotografií

Za históriou našej Nitry

dejepis nrTak znelo motto dejepisnej exkurzie, ktorej sa dňa 25. októbra 2022 zúčastnili naši žiaci z II.OG spolu s ich vyučujúcim dejepisu. V súvislosti s podporou posilnenia ich historického vedomia o regionálne dejiny Nitry smerovali naše kroky na Nitriansky hrad. Tam sme spolu s odborným výkladom sprievodcu spoločne navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, katedrálnu vežu i východné nádvorie. V závere exkurzie sme sa zastavili aj pred súsoším sv. Cyrila a Metoda, ktorých príchod a pôsobenie na našom území predstavuje pre nás dodnes mimoriadny význam. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu o naše stredoveké dejiny z dôb existencie  itrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastný zážitok z priestorov, kde to históriou naozaj žije.

Dejepisná exkurzia do rímskeho Carnunta

exkurzia dejDňa 14. septembra 2022 sa naši seminaristi z dejepisu predmaturitných ročníkov zúčastnili jedinečnej exkurzie do historickej lokality Carnuntum v Dolnom Rakúsku. Ide o bývalý starorímsky vojenský tábor tvoriaci súčasť veľkolepého rímskeho hraničného opevnenia Limes Romanus. „Salvēte, amīcī!“ zaznelo pri príchode našich študentov, ktorí sa po boku pani sprievodkyne dozvedali obrovské množstvo zaujímavých informácií zo života miestnych starovekých Rimanov. Študenti spoznali taje rímskej architektúry, kuchyne, tvorby a predaja olivových olejov a látok, rímskeho odievania, spôsobov bývania a v neposlednom rade aj čaro rímskych kúpeľov, ktorých teplotu si mohli sami vyskúšať. Kto chcel, mal možnosť ochutnať aj delikatesy z jedálnička Rimanov. So slovami: „Valēte, amīcī!“ sa s nami rozlúčila pani sprievodkyňa, ktorá sa rada stretne aj s ďalšími nadšencami histórie, ako to bolo i tentokrát.

Kam sa podeli nitrianski Židia?

dej vystava 22Dňa 22. 4. 2022 sa naši žiaci zo IV.OG vybrali do Ponitrianskeho múzea, kde sa zúčastnili dejepisnej výstavy pod názvom “Kam sa podeli nitrianski Židia?“. Išlo o veľmi pekne pripravenú a zaujímavú  interaktívnu vzdelávaciu výstavu, v rámci ktorej sa žiaci prostredníctvom pani kurátorky dozvedeli množstvo informácií o živote a útrapách nitrianskych Židov v čase existencie Slovenského štátu. Žiaci tiež zistili, že práve Párovce predstavovali časť mesta priamo spätú s ich životmi a že na mieste našej školy stála v danom období židovská vysoká škola – Yeshiva, ktorú navštevovali nielen miestni, ale aj zahraniční Židia a bola poslednou takouto funkčnou vysokou školou v nacistami okupovanej Európe. Spestrením celej výstavy bolo priame zapájanie žiakov do odborného výkladu cez porovnávanie dnešnej podoby Nitry s tou historickou, čo do veľkej miery prispelo k posilneniu ich historického vedomia o regionálne dejiny samotnej Nitry.

Exkurzia Viedeň 2022

vieden22V dňoch 31.3., 6.4. a 20.4. 2022 sa uskutočnili exkurzie do Viedne. Zúčastnili sa ich žiaci 1. a 2. ročníkov, ktorí majú druhý cudzí jazyk nemecký (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, V.OG a VI.OG). Program exkurzií bol pestrý. Zaujímavá bola prehliadka historického centra mesta s návštevou najdôležitejších historických pamiatok Viedne.  Spoločne sme navštívili zámok Schönbrunn, Hofburg, Prírodovedecké múzeum a katedrálu Stephansdom.
Väčšina žiakov bola po prvýkrát v hlavnom meste. Boli im podané reálie Rakúska v nemeckom jazyku, čím si mohli upevniť a rozšíriť vedomosti v tomto jazyku.
Všetkým sa exkurzia veľmi páčila a vyučujúci NEJ plánujú v budúcnosti ďalšie poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Strana 1 z 6