Exkurzie

Krúžky na výlete

kruzkynavyleteVybraní študenti sa v rámci dejepisného a geografického krúžku zúčastnili komentovanej prehliadky hradného areálu s jeho nádvoriami, videli Diecézne múzeum a Katedrálu sv. Emeráma aj s výstupom na vežu. Naša skvelá sprievodkyňa im zodpovedala všetky otázky, no a naši študenti taktiež milo prekvapili svojou aktivitou a vedomosťami, nakoľko dostali pochvalu, aký majú rozhľad o našich dejinách.


Pozrite si niekoľko fotografií

Dejepisná exkurzia Uhrovec

IIIOG mŽiaci III.OG navštívili 8. marca 2023 v rámci dejepisnej exkurzie Uhrovec, rodisko všestrannej slovenskej osobnosti -  Ľudovíta Štúra. Priamo v jeho rodnom dome mali tak možnosť získať informácie nielen o jeho odbornej práci a snažení, ale aj spoznať ho viac po ľudskej stránke a dozvedieť sa o Štúrovi zaujímavosti z jeho každodenného života.

Maturanti v NBS a NR SR

exk ekoDňa 27. októbra 2022 sa žiaci maturitného ročníka pod vedením p. p. Krištofičinovej a p. p. Dömöša zúčastnili odbornej exkurzii v Národnej banke Slovenska (NBS) a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave.

V NBS si žiaci prezreli stálu interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k euru“, kde sa oboznámili s vývojom meny na našom území od vzniku SR až po prijatie eura, dozvedeli sa ako vznikajú a končia peniaze, naučili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých, prezreli si pôvodné návrhy eurobankoviek. Dozvedeli sa viac o príčinách integrácie štátov do Európskej únie a eurozóny. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé centové mince s logom Národnej banky Slovenska. Niektorí žiaci mali možnosť vyviesť sa výťahom na 33-tie poschodie NBS, kde sídli guvernér a banková rada.

Po obedňajšej prestávke sa žiaci presunuli do nášho národného parlamentu - Národnej rady SR. Hneď pri vstupe do budovy prešli aj bezpečnostnou kontrolou, podobnou tej letiskovej. Nasledovala prehliadka budovy, kde im pán sprievodca porozprával historické súvislosti vzniku a vývoja parlamentu na našom území a zameral sa aj na významné osobnosti nášho politického života. Posedeli si na balkóne určenom pre verejnosť, kde im bol vysvetlený zákonodarný proces i právomoci najvyšších štátnych predstaviteľov. Mali však smolu - práve v tento deň bolo predčasne ukončené rokovanie parlamentu kvôli údajnému hekerskému útoku. Aj napriek tomu sa stretli na krátkej besede s poslancami Karolom Kučerom a Ľudovítom Gogom.

Pozrite si niekoľko fotografií

Za históriou našej Nitry

dejepis nrTak znelo motto dejepisnej exkurzie, ktorej sa dňa 25. októbra 2022 zúčastnili naši žiaci z II.OG spolu s ich vyučujúcim dejepisu. V súvislosti s podporou posilnenia ich historického vedomia o regionálne dejiny Nitry smerovali naše kroky na Nitriansky hrad. Tam sme spolu s odborným výkladom sprievodcu spoločne navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, katedrálnu vežu i východné nádvorie. V závere exkurzie sme sa zastavili aj pred súsoším sv. Cyrila a Metoda, ktorých príchod a pôsobenie na našom území predstavuje pre nás dodnes mimoriadny význam. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu o naše stredoveké dejiny z dôb existencie  itrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastný zážitok z priestorov, kde to históriou naozaj žije.

Dejepisná exkurzia do rímskeho Carnunta

exkurzia dejDňa 14. septembra 2022 sa naši seminaristi z dejepisu predmaturitných ročníkov zúčastnili jedinečnej exkurzie do historickej lokality Carnuntum v Dolnom Rakúsku. Ide o bývalý starorímsky vojenský tábor tvoriaci súčasť veľkolepého rímskeho hraničného opevnenia Limes Romanus. „Salvēte, amīcī!“ zaznelo pri príchode našich študentov, ktorí sa po boku pani sprievodkyne dozvedali obrovské množstvo zaujímavých informácií zo života miestnych starovekých Rimanov. Študenti spoznali taje rímskej architektúry, kuchyne, tvorby a predaja olivových olejov a látok, rímskeho odievania, spôsobov bývania a v neposlednom rade aj čaro rímskych kúpeľov, ktorých teplotu si mohli sami vyskúšať. Kto chcel, mal možnosť ochutnať aj delikatesy z jedálnička Rimanov. So slovami: „Valēte, amīcī!“ sa s nami rozlúčila pani sprievodkyňa, ktorá sa rada stretne aj s ďalšími nadšencami histórie, ako to bolo i tentokrát.

Strana 1 z 6