Zaujímavosti

Online stretnutie s preživším holokaust

V dňoch 14. a 15. 10. 2021 sa v našej škole uskutočnilo v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi veľmi významné online stretnutie našich študentov z predmaturitného semináru z dejepisu a holokaustových štúdií s pánom Elim Vagom z Izraela. Dnes je jedným z tých, ktorí prežili tragické obdobie ľudských dejín – holokaust, čo bolo aj nosnou témou spoločného stretnutia. Hoci má pán Vago 91 rokov, na stretnutí bol mimoriadne čulý, plný síl a radosti zo života, no najmä sa chcel s mimoriadnym zanietením podeliť s dnešnou mladou generáciou o svoj životný príbeh. Celé stretnutie prebiehalo formou kladenia veľmi zaujímavých otázok zo strany žiakov na preživšieho, či už z obdobia jeho života pred vojnou, počas nej, v čase vypuknutia SNP, alebo bezprostredne po vojne. Všetci zúčastnení so zatajeným dychom počúvali o útrapách, ale aj o úsmevných momentoch pána Vagu počas jeho putovania životom v čase holokaustu. Tešíme sa, že sa podarilo zorganizovať aj v období pandémie takéto milé a mimoriadne poučné stretnutie! Pánovi Vagovi ešte raz ďakujeme a prajeme veľa zdravia i síl, aby mohol aj naďalej šíriť pravdu o tom, čoho sa samotné ľudstvo voči sebe dopustilo, pretože ako sám viackrát poznamenal: „Ja som sa nebál ničoho – ani zimy, ani hladu, ani divej zveri, ale ľudí, len ľudí som sa bál!“

1 1

Terciáni na súde

tercia sudPredmet občianska náuka prináša svojim obsahom široký rozsah spoločenských a neustále aktuálnych tém. Jednou z takýchto tém je aj trestné právo a vedenie súdneho procesu. Aby neboli naši žiaci z III.OG s uvedenou témou oboznámení iba po teoretickej stránke na hodine, vybrali sa dňa 3. marca 2020 na Okresný súd v Nitre, pozrieť sa na to, ako prebieha súdne pojednávanie v praxi. Najskôr sa milá pani sudkyňa porozprávala s našimi terciánmi o svojej práci a zasvätila ich do problému, ktorý sa bude na očakávanom súdnom pojednávaní riešiť. Po absolvovaní celého súdneho procesu a vynesení rozsudku sa viedla krátka diskusia, na konci ktorej pani sudkyňa upozornila na nutnosť dodržiavania zákonov, no najmä, že nevedomosť práva neospravedlňuje!  

Od Viedne k štúrovcom

perex divadloDňa 12. novembra 2019 sa uskutočnilo v aule školy divadelné predstavenie na dejepisnú tému „Od Viedne k štúrovcom“, ktorého sa zúčastnili žiaci z I. – IV.OG a žiaci druhého ročníka. Išlo o predstavenie z dielne hercov Šermiarsko-divadelnej kumpánie Via historica, ktorí sa snažia žiakom modernou formou priblížiť významné obdobia slovenských dejín. V divadelnej hre sa objavili scénky z bitky pri Viedni v čase protitureckých bojov, zo života Juraja Jánošíka, z doby vlády Márie Terézie a Napoleona Bonaparteho i z národných aktivít štúrovskej generácie. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa oboznámili s historickými faktami a boli interaktívne zapájaní do programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, v ktorom sa Via historica predstaví s novým príbehom z našich národných dejín.            

Exkurzia Hronský Beňadik, Hronsek

hronsek perexV utorok 15. októbra 2019 sa vybraní študenti štvrtého a druhého ročníka zúčastnili exkurzie zameranej na historické pamiatky v okolí mesta Nitra. Navštívili sme kláštor v Hronskom Beňadiku. Na skalnom návrší nad obcou Hronský Beňadik stojí mohutný opevnený benediktínsky kláštor patriaci medzi najstaršie a najvýznamnejšie stavebné pamiatky na Slovensku. Najstaršou časťou kláštorného komplexu bola románska bazilika. Naša cesta pokračovala ďalej do Hronseku, kde sme si prehliadli drevený artikulárny kostol, ktorý bol 7. júla 2008 spolu so zvonicou zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Nitra v čase vzniku Československej republiky

navstevy synagogy 2018Dňa 26. októbra 2018 sa žiaci III.C zúčastnili návštevy výstavy v synagóge pod názvom: Nitra v čase vzniku Československej republiky. Táto výstava bola uskutočnená pri príležitosti osláv storočnice vzniku 1. Československej republiky. Výstavu organizoval Štátny archív v Nitre a kurátorom výstavy bol PhDr. Milan Belej, CSc., ktorý urobil našim študentom prednášku spojenú s prehliadkou výstavy. Aj týmto spôsobom by sme mu chceli vysloviť poďakovanie za ochotu, sprevádzať výstavou našich študentov. Tu si môžete prezrieť niekoľko fotografií z výstavy.

Strana 1 z 3