Zaujímavosti

Divadelné predstavenie „Via Historica“

viahistorica mDňa 21. marca 2023 sa uskutočnilo v aule školy divadelné predstavenie pod názvom „Cesta slovenskou históriou: Od Sama po Jánošíka“, ktorého sa zúčastnili žiaci z I. – IV.OG a tiež žiaci 1. a 2. ročníka. Išlo o predstavenie z dielne hercov Šermiarsko-divadelnej kumpánie Via Historica. V divadelnej hre sa objavili scénky zo života Slovanov, z obdobia tureckých nájazdov a stavovských povstaní i zo života Juraja Jánošíka. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa oboznámili s historickými faktami a boli interaktívne zapájaní do programu. Už teraz sa tešíme na ďalší rok, v ktorom sa Via Historica predstaví s novým príbehom z našich národných dejín.

#WeRemember – Spomíname a nezabúdame

FOTOViac ako osem desaťročí ubehlo od udalostí, ktoré dostali názov holokaust. Hľadanie nepriateľa a rozdúchavanie nenávisti viedli ku genocíde s miliónmi obetí. Hoci dnes ešte žijú poslední preživší týchto hrôz, predsa sa často stretávame s názormi, ktoré zľahčujú, spochybňujú a dokonca popierajú samotný holokaust. Ľudstvo nesmie na tieto hrôzy zabudnúť, inak sa, napriek existencii desiatok tisíc priamych svedectiev a dôkazov, budú šíriť  klamstvá skryté za „iný názor“. Vo svete preto už niekoľko rokov existuje iniciatíva #WeRemember – Spomíname a nezabúdame. Každoročne sa s týmto nápisom odfotia známi ľudia ako športovci, umelci, politici, ku ktorým sme sa tentokrát pridali aj my – žiaci z V.OG, ktorí súhlasíme s mottom iniciatívy – „Učme sa z minulosti, aby sme ochránili budúcnosť.“

Ak s touto myšlienkou súhlasíte aj vy, pripojte sa k celosvetovej iniciatíve v rámci Medzinárodného dňa spomienky na holokaust a v období od 20. – 27. januára sa odfoťte s nápisom #WeRemember, alebo v slovenčine – #Spomíname a nezabúdame a svoju fotografiu zverejnite na vlastných sociálnych sieťach, čím podporíte túto pietnu spomienku.

Návšteva Ponitrianskeho múzea

muzeumŽiaci dejepisného krúžku Spoznaj Nitru a geografického krúžku mali možnosť navštíviť 15. novembra 2022 dve výstavy Ponitrianskeho múzea.
Ako prvé sme si prezreli výstavu Tak sme my..., ktorá sa zameriava na priblíženie činnosti múzea a charakteru zbierkového fondu. Odtiaľ sme prešli k druhej výstave - Slovenský Betlehem. Videli sme niekoľko starých a cenných betlehemov z rôznych materiálov, no okrem naozaj starých vyhotovení nás zaujali aj diela súčasných nitrianskych rezbárov ako P. Šrank či Š. Récky. Pán Š. Récky je napríklad autorom betlehemu, ktorý každoročne zdobí vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre.
Chceme veľmi pekne poďakovať za sprievodné slovo a príjemný rozhovor pani sprievodkyni :-)

Online stretnutie s preživším holokaust

V dňoch 14. a 15. 10. 2021 sa v našej škole uskutočnilo v spolupráci s Múzeom holokaustu v Seredi veľmi významné online stretnutie našich študentov z predmaturitného semináru z dejepisu a holokaustových štúdií s pánom Elim Vagom z Izraela. Dnes je jedným z tých, ktorí prežili tragické obdobie ľudských dejín – holokaust, čo bolo aj nosnou témou spoločného stretnutia. Hoci má pán Vago 91 rokov, na stretnutí bol mimoriadne čulý, plný síl a radosti zo života, no najmä sa chcel s mimoriadnym zanietením podeliť s dnešnou mladou generáciou o svoj životný príbeh. Celé stretnutie prebiehalo formou kladenia veľmi zaujímavých otázok zo strany žiakov na preživšieho, či už z obdobia jeho života pred vojnou, počas nej, v čase vypuknutia SNP, alebo bezprostredne po vojne. Všetci zúčastnení so zatajeným dychom počúvali o útrapách, ale aj o úsmevných momentoch pána Vagu počas jeho putovania životom v čase holokaustu. Tešíme sa, že sa podarilo zorganizovať aj v období pandémie takéto milé a mimoriadne poučné stretnutie! Pánovi Vagovi ešte raz ďakujeme a prajeme veľa zdravia i síl, aby mohol aj naďalej šíriť pravdu o tom, čoho sa samotné ľudstvo voči sebe dopustilo, pretože ako sám viackrát poznamenal: „Ja som sa nebál ničoho – ani zimy, ani hladu, ani divej zveri, ale ľudí, len ľudí som sa bál!“

1 1

Terciáni na súde

tercia sudPredmet občianska náuka prináša svojim obsahom široký rozsah spoločenských a neustále aktuálnych tém. Jednou z takýchto tém je aj trestné právo a vedenie súdneho procesu. Aby neboli naši žiaci z III.OG s uvedenou témou oboznámení iba po teoretickej stránke na hodine, vybrali sa dňa 3. marca 2020 na Okresný súd v Nitre, pozrieť sa na to, ako prebieha súdne pojednávanie v praxi. Najskôr sa milá pani sudkyňa porozprávala s našimi terciánmi o svojej práci a zasvätila ich do problému, ktorý sa bude na očakávanom súdnom pojednávaní riešiť. Po absolvovaní celého súdneho procesu a vynesení rozsudku sa viedla krátka diskusia, na konci ktorej pani sudkyňa upozornila na nutnosť dodržiavania zákonov, no najmä, že nevedomosť práva neospravedlňuje!  

Strana 1 z 4