Exkurzie

Kam sa podeli nitrianski Židia?

dej vystava 22Dňa 22. 4. 2022 sa naši žiaci zo IV.OG vybrali do Ponitrianskeho múzea, kde sa zúčastnili dejepisnej výstavy pod názvom “Kam sa podeli nitrianski Židia?“. Išlo o veľmi pekne pripravenú a zaujímavú  interaktívnu vzdelávaciu výstavu, v rámci ktorej sa žiaci prostredníctvom pani kurátorky dozvedeli množstvo informácií o živote a útrapách nitrianskych Židov v čase existencie Slovenského štátu. Žiaci tiež zistili, že práve Párovce predstavovali časť mesta priamo spätú s ich životmi a že na mieste našej školy stála v danom období židovská vysoká škola – Yeshiva, ktorú navštevovali nielen miestni, ale aj zahraniční Židia a bola poslednou takouto funkčnou vysokou školou v nacistami okupovanej Európe. Spestrením celej výstavy bolo priame zapájanie žiakov do odborného výkladu cez porovnávanie dnešnej podoby Nitry s tou historickou, čo do veľkej miery prispelo k posilneniu ich historického vedomia o regionálne dejiny samotnej Nitry.

Exkurzia Viedeň 2022

vieden22V dňoch 31.3., 6.4. a 20.4. 2022 sa uskutočnili exkurzie do Viedne. Zúčastnili sa ich žiaci 1. a 2. ročníkov, ktorí majú druhý cudzí jazyk nemecký (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, V.OG a VI.OG). Program exkurzií bol pestrý. Zaujímavá bola prehliadka historického centra mesta s návštevou najdôležitejších historických pamiatok Viedne.  Spoločne sme navštívili zámok Schönbrunn, Hofburg, Prírodovedecké múzeum a katedrálu Stephansdom.
Väčšina žiakov bola po prvýkrát v hlavnom meste. Boli im podané reálie Rakúska v nemeckom jazyku, čím si mohli upevniť a rozšíriť vedomosti v tomto jazyku.
Všetkým sa exkurzia veľmi páčila a vyučujúci NEJ plánujú v budúcnosti ďalšie poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Online exkurzia do Oswienčimu

birkenauPočas februárových a marcových dní sa žiaci stredoškolských ročníkov zúčastnili online dejepisnej exkurzie do neslávne známeho bývalého koncentračného tábora v poľskom Oswienčime, ktorá sa uskutočnila pod vedením p. Mateja Beránka z Múzea holokaustu v Seredi. Naši žiaci sa veľmi pútavou formou dozvedeli o okolnostiach, ktoré viedli k vzniku tohto tábora, taktiež na čo tábor slúžil i ako fungoval, a to prostredníctvom komentovaných dobových fotografií, videoprojekcií, historických máp, stavebných plánov, zachovaných dokumentov či mrazivých svedectiev preživších, opisujúcich videné i na vlastnej koži zažité hrôzy tohto tábora. Celá online exkurzia bola zavŕšená priestorom na otázky zo strany žiakov a ich poďakovaním za možnosť zúčastniť sa takejto akcie pre možnosť vybudovania si vlastného postoja k tak neustále konfrontovanej téme, akou je holokaust.      

Dejepisná výstava „Boli iní?“

Dňa 6. februára 2020 sa naši žiaci zo IV.OG, ktorí sú mimoriadne zanietení do moderných dejín so zameraním na 2. svetovú vojnu, zúčastnili ojedinelej dejepisnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre na tému „Boli iní?“. Ide o emočne silnú tému spätú so životom a osudmi nitrianskych Židov v čase Slovenského štátu. Okrem úžasne pripravenej výstavy prepojenej so sprievodným výkladom, mali naši kvartáni ako jediní možnosť zúčastniť sa diskusie s pánom Tomášom Čentéšom, ktorý prišiel ako pravnuk pani Cecílie Scheinbenreifovej porozprávať o rodinnej pamäti. Jeho prababička v roku 2019 získala medzinárodné ocenenie Spravodlivý medzi národmi za záchranu života 6-ročného židovského dievčatka Evy Felsenburgovej z Nitry. Pre všetkých bol príbeh o rodine Felsenburgových príbehom storočia, na ktorom pocítili, že byť iný, neznamená, byť zlý.

dejepis dejepis

Exkurzia Budapešť

budapest perexDňa 5. novembra 2019 sa žiaci 3. ročníka a žiaci, ktorí navštevujú seminár z dejepisu zúčastnili exkurzie do Budapešti. S nedočkavosťou a čerstvo zamenenými forintami nastúpili na autobus, ktorý ich o 3 hodiny priviezol do Maďarska. Aj napriek upršanému počasiu si exkurziu naplno užili. Naštívili, okrem iného, Citadellu, Baziliku sv. Štefana a Námestie osloboditeľov. Po dni strávenom za hranicami sa vrátili s úsmevmi na tvári, no predovšetkým kultúrne obohatení o nové informácie.

Strana 2 z 6