Exkurzie

Seminár z dejepisu opäť v Carnunte

1 2Dňa 29. septembra 2023 sa naši seminaristi z dejepisu predmaturitných ročníkov zúčastnili jedinečnej exkurzie do historickej lokality Carnuntum v Dolnom Rakúsku. Nachádzajú sa tu pozostatky bývalého rímskeho vojenského tábora, ktorý tvoril súčasť veľkolepého hraničného opevnenia Limes Romanus. Študenti sa po boku pani sprievodkyne – našej bývalej študentky, dnes vyštudovanej archeologičky, dozvedeli veľa zaujímavých informácií zo života miestnych starovekých Rimanov. Od rímskej architektúry, kuchyne, tvorby a predaja olivových olejov a látok, rímskeho odievania, spôsobov bývania až v neposlednom rade po čaro rímskych kúpeľov. Kto chcel, mal možnosť ochutnať aj špeciality z miestneho jedálnička Rimanov. Pre našich budúcoročných maturantov to bolo zaručene kvalitné prepojenie školskej teórie s historickou praxou.

Krúžky na výlete

kruzkynavyleteVybraní študenti sa v rámci dejepisného a geografického krúžku zúčastnili komentovanej prehliadky hradného areálu s jeho nádvoriami, videli Diecézne múzeum a Katedrálu sv. Emeráma aj s výstupom na vežu. Naša skvelá sprievodkyňa im zodpovedala všetky otázky, no a naši študenti taktiež milo prekvapili svojou aktivitou a vedomosťami, nakoľko dostali pochvalu, aký majú rozhľad o našich dejinách.


Pozrite si niekoľko fotografií

Dejepisná exkurzia Uhrovec

IIIOG mŽiaci III.OG navštívili 8. marca 2023 v rámci dejepisnej exkurzie Uhrovec, rodisko všestrannej slovenskej osobnosti -  Ľudovíta Štúra. Priamo v jeho rodnom dome mali tak možnosť získať informácie nielen o jeho odbornej práci a snažení, ale aj spoznať ho viac po ľudskej stránke a dozvedieť sa o Štúrovi zaujímavosti z jeho každodenného života.

Maturanti v NBS a NR SR

exk ekoDňa 27. októbra 2022 sa žiaci maturitného ročníka pod vedením p. p. Krištofičinovej a p. p. Dömöša zúčastnili odbornej exkurzii v Národnej banke Slovenska (NBS) a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave.

V NBS si žiaci prezreli stálu interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k euru“, kde sa oboznámili s vývojom meny na našom území od vzniku SR až po prijatie eura, dozvedeli sa ako vznikajú a končia peniaze, naučili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých, prezreli si pôvodné návrhy eurobankoviek. Dozvedeli sa viac o príčinách integrácie štátov do Európskej únie a eurozóny. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé centové mince s logom Národnej banky Slovenska. Niektorí žiaci mali možnosť vyviesť sa výťahom na 33-tie poschodie NBS, kde sídli guvernér a banková rada.

Po obedňajšej prestávke sa žiaci presunuli do nášho národného parlamentu - Národnej rady SR. Hneď pri vstupe do budovy prešli aj bezpečnostnou kontrolou, podobnou tej letiskovej. Nasledovala prehliadka budovy, kde im pán sprievodca porozprával historické súvislosti vzniku a vývoja parlamentu na našom území a zameral sa aj na významné osobnosti nášho politického života. Posedeli si na balkóne určenom pre verejnosť, kde im bol vysvetlený zákonodarný proces i právomoci najvyšších štátnych predstaviteľov. Mali však smolu - práve v tento deň bolo predčasne ukončené rokovanie parlamentu kvôli údajnému hekerskému útoku. Aj napriek tomu sa stretli na krátkej besede s poslancami Karolom Kučerom a Ľudovítom Gogom.

Pozrite si niekoľko fotografií

Za históriou našej Nitry

dejepis nrTak znelo motto dejepisnej exkurzie, ktorej sa dňa 25. októbra 2022 zúčastnili naši žiaci z II.OG spolu s ich vyučujúcim dejepisu. V súvislosti s podporou posilnenia ich historického vedomia o regionálne dejiny Nitry smerovali naše kroky na Nitriansky hrad. Tam sme spolu s odborným výkladom sprievodcu spoločne navštívili Diecézne múzeum, Katedrálu sv. Emeráma, katedrálnu vežu i východné nádvorie. V závere exkurzie sme sa zastavili aj pred súsoším sv. Cyrila a Metoda, ktorých príchod a pôsobenie na našom území predstavuje pre nás dodnes mimoriadny význam. Prostredníctvom exkurzie si žiaci rozšírili už nadobudnuté vedomosti z hodín dejepisu o naše stredoveké dejiny z dôb existencie  itrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy, ktoré boli tentokrát obohatené o vlastný zážitok z priestorov, kde to históriou naozaj žije.

Dejepisná exkurzia do rímskeho Carnunta

exkurzia dejDňa 14. septembra 2022 sa naši seminaristi z dejepisu predmaturitných ročníkov zúčastnili jedinečnej exkurzie do historickej lokality Carnuntum v Dolnom Rakúsku. Ide o bývalý starorímsky vojenský tábor tvoriaci súčasť veľkolepého rímskeho hraničného opevnenia Limes Romanus. „Salvēte, amīcī!“ zaznelo pri príchode našich študentov, ktorí sa po boku pani sprievodkyne dozvedali obrovské množstvo zaujímavých informácií zo života miestnych starovekých Rimanov. Študenti spoznali taje rímskej architektúry, kuchyne, tvorby a predaja olivových olejov a látok, rímskeho odievania, spôsobov bývania a v neposlednom rade aj čaro rímskych kúpeľov, ktorých teplotu si mohli sami vyskúšať. Kto chcel, mal možnosť ochutnať aj delikatesy z jedálnička Rimanov. So slovami: „Valēte, amīcī!“ sa s nami rozlúčila pani sprievodkyňa, ktorá sa rada stretne aj s ďalšími nadšencami histórie, ako to bolo i tentokrát.

Kam sa podeli nitrianski Židia?

dej vystava 22Dňa 22. 4. 2022 sa naši žiaci zo IV.OG vybrali do Ponitrianskeho múzea, kde sa zúčastnili dejepisnej výstavy pod názvom “Kam sa podeli nitrianski Židia?“. Išlo o veľmi pekne pripravenú a zaujímavú  interaktívnu vzdelávaciu výstavu, v rámci ktorej sa žiaci prostredníctvom pani kurátorky dozvedeli množstvo informácií o živote a útrapách nitrianskych Židov v čase existencie Slovenského štátu. Žiaci tiež zistili, že práve Párovce predstavovali časť mesta priamo spätú s ich životmi a že na mieste našej školy stála v danom období židovská vysoká škola – Yeshiva, ktorú navštevovali nielen miestni, ale aj zahraniční Židia a bola poslednou takouto funkčnou vysokou školou v nacistami okupovanej Európe. Spestrením celej výstavy bolo priame zapájanie žiakov do odborného výkladu cez porovnávanie dnešnej podoby Nitry s tou historickou, čo do veľkej miery prispelo k posilneniu ich historického vedomia o regionálne dejiny samotnej Nitry.

Exkurzia Viedeň 2022

vieden22V dňoch 31.3., 6.4. a 20.4. 2022 sa uskutočnili exkurzie do Viedne. Zúčastnili sa ich žiaci 1. a 2. ročníkov, ktorí majú druhý cudzí jazyk nemecký (1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, V.OG a VI.OG). Program exkurzií bol pestrý. Zaujímavá bola prehliadka historického centra mesta s návštevou najdôležitejších historických pamiatok Viedne.  Spoločne sme navštívili zámok Schönbrunn, Hofburg, Prírodovedecké múzeum a katedrálu Stephansdom.
Väčšina žiakov bola po prvýkrát v hlavnom meste. Boli im podané reálie Rakúska v nemeckom jazyku, čím si mohli upevniť a rozšíriť vedomosti v tomto jazyku.
Všetkým sa exkurzia veľmi páčila a vyučujúci NEJ plánujú v budúcnosti ďalšie poznávacie exkurzie do nemecky hovoriacich krajín.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Online exkurzia do Oswienčimu

birkenauPočas februárových a marcových dní sa žiaci stredoškolských ročníkov zúčastnili online dejepisnej exkurzie do neslávne známeho bývalého koncentračného tábora v poľskom Oswienčime, ktorá sa uskutočnila pod vedením p. Mateja Beránka z Múzea holokaustu v Seredi. Naši žiaci sa veľmi pútavou formou dozvedeli o okolnostiach, ktoré viedli k vzniku tohto tábora, taktiež na čo tábor slúžil i ako fungoval, a to prostredníctvom komentovaných dobových fotografií, videoprojekcií, historických máp, stavebných plánov, zachovaných dokumentov či mrazivých svedectiev preživších, opisujúcich videné i na vlastnej koži zažité hrôzy tohto tábora. Celá online exkurzia bola zavŕšená priestorom na otázky zo strany žiakov a ich poďakovaním za možnosť zúčastniť sa takejto akcie pre možnosť vybudovania si vlastného postoja k tak neustále konfrontovanej téme, akou je holokaust.      

Dejepisná výstava „Boli iní?“

Dňa 6. februára 2020 sa naši žiaci zo IV.OG, ktorí sú mimoriadne zanietení do moderných dejín so zameraním na 2. svetovú vojnu, zúčastnili ojedinelej dejepisnej výstavy v Ponitrianskom múzeu v Nitre na tému „Boli iní?“. Ide o emočne silnú tému spätú so životom a osudmi nitrianskych Židov v čase Slovenského štátu. Okrem úžasne pripravenej výstavy prepojenej so sprievodným výkladom, mali naši kvartáni ako jediní možnosť zúčastniť sa diskusie s pánom Tomášom Čentéšom, ktorý prišiel ako pravnuk pani Cecílie Scheinbenreifovej porozprávať o rodinnej pamäti. Jeho prababička v roku 2019 získala medzinárodné ocenenie Spravodlivý medzi národmi za záchranu života 6-ročného židovského dievčatka Evy Felsenburgovej z Nitry. Pre všetkých bol príbeh o rodine Felsenburgových príbehom storočia, na ktorom pocítili, že byť iný, neznamená, byť zlý.

dejepis dejepis