Úspechy

SCRATCH CUP 2023

scratchDňa 19. apríla 2023 sa konala súťaž v programovaní v jazyku Scratch, určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich žiakov z I. - III.OG. V konkurencii 776(!) žiakov z celého Slovenska sa náš šikovný žiak Martin Korec z III.OG stal víťazom a získal úžasné 1.-12. miesto (percentil 98,63).
Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

PYTHON CUP 2023

pythonDňa 19. apríla 2023 sa konala súťaž v programovaní v jazyku Python, určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich študentov, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie sa umiestnili Adam Chobot a Tomáš Sršeň zo IV.C, Filip Horváth z VIII.OG a Filip Bujdák z II.C. Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

IT v Nitre 2023

itvnr2023V utorok 18. apríla 2023 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil 3. ročník programátorskej súťaže IT < Nitre. Naše gymnázium reprezentovali Jakub Konc, Filip Horváth, Matúš Tóth (všetci VIII.OG) a Martin Drlík (VII.OG). Počas súťaže boli pre sprevádzajúcich učiteľov pripravené rôzne aktivity, ktorých sa zúčastnila Mgr. Katarína Magdinová. Jakub Konc s prehľadom opäť zvíťazil a 2. miesto získal Martin Drlík!
Gratulujeme!
Pozrite si niekoľko fotografií zo súťaže
a kompletné výsledky.

Olympiáda v informatike - CELOŠTÁTNE KOLO

oi ck konc2023V dňoch 23. a 24. marca 2023 sa konalo CELOŠTÁTNE KOLO olympiády v informatike.
Náš Jakub Konc z VIII.OG získal výborné 4. miesto a zaradil sa medzi víťazov!
Srdečne blahoželáme!!!

Kompletné výsledky

Olympiáda v informatike - krajské kolo

Dňa 17. januára 2023 sa konalo krajské kolo olympiády v informatike.

Kategória A
Jakub Konc VII.OG - 1. miesto a postup do celoslovenského kola súťaže (od 1. miesta v rámci celej SR delil Jakuba 1 bod)
Výsledková listina kat. A
Kategória B
Filip Bujdák II.C - 2. miesto
Výsledková listina kat. B

Srdečne blahoželáme!

Strana 1 z 13