Úspechy

SCRATCH CUP 2024

scratchcup2024Dňa 24. apríla 2024 sa konala súťaž v programovaní v jazyku Scratch, určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií. V konkurencii 831 žiakov z celého Slovenska sa náš šikovný žiak Martin Korec zo IV.OG umiestnil na úžasnom 6. mieste (percentil 97,74).
Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

PYTHON CUP 2024

pythonDňa 24. apríla 2024 sa konala súťaž v programovaní v jazyku Python. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich študentov, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. V konkurencii takmer 600 žiakov z celého Slovenska sa najlepšie umiestnili Matúš Jánošík zo IV.B (19. miesto) a Peter Macák zo IV.C (24. miesto).
B
lahoželáme k dosiahnutému úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

IT v Nitre 2024

it v nitre2024V utorok 6. februára 2024 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil 4. ročník programátorskej súťaže IT < Nitre. Naše gymnázium reprezentovali Matúš Jánošík (IV.B), Peter Macák (IV.C), Martin Drlík, Jakub Uher a Samuel Tomka (všetci VIII.OG). Počas súťaže boli pre sprevádzajúcich učiteľov pripravené rôzne aktivity, ktorých sa zúčastnila Mgr. Katarína Magdinová.

Kompletné výsledky.

ZENIT - krajské kolo

Dňa 23. novembra 2023 sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní, do ktorého zo školského kola postúpilo 8 našich študentov.

Najúspešnejší v kategórii B
Tomáš Bujdák z II.D sa umiestnil na krásnom 4. mieste.
Ide o veľmi dobré umiestnenie, nakoľko v tejto kategórii bol spomedzi 22 študentov len jeden úspešný riešiteľ.
Tomášovi blahoželáme a držíme palce v budúcom roku, kedy už bude patriť do kategórie A.

Najúspešnejší v kategórii A
Matúš Jánošík (IV.B) - 15. - 17. miesto
Martin Drlík (VIII.OG) - 19. miesto

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy!

iBobor 2023

V novembri 2023 prebiehala online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo takmer 130 000 súťažiacich z celého Slovenska. Na súťaži, ktorej hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní pri učení sa, nemohli chýbať ani študenti našej školy, ktorí dosiahli výborné výsledky.
Tu je zoznam úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriách, ktorých sa naši žiaci zúčastnili
Celoslovenské štatistické vyhodnotenie
Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

SCRATCH CUP 2023

scratchDňa 19. apríla 2023 sa konala súťaž v programovaní v jazyku Scratch, určená pre žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty osemročných gymnázií. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich žiakov z I. - III.OG. V konkurencii 776(!) žiakov z celého Slovenska sa náš šikovný žiak Martin Korec z III.OG stal víťazom a získal úžasné 1.-12. miesto (percentil 98,63).
Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

PYTHON CUP 2023

pythonDňa 19. apríla 2023 sa konala súťaž v programovaní v jazyku Python, určená pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka stredných škôl, resp. žiakov tercie až oktávy osemročných gymnázií. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich študentov, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Najlepšie sa umiestnili Adam Chobot a Tomáš Sršeň zo IV.C, Filip Horváth z VIII.OG a Filip Bujdák z II.C. Blahoželáme k dosiahnutému úspechu a ostatným súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť!

IT v Nitre 2023

itvnr2023V utorok 18. apríla 2023 sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnil 3. ročník programátorskej súťaže IT < Nitre. Naše gymnázium reprezentovali Jakub Konc, Filip Horváth, Matúš Tóth (všetci VIII.OG) a Martin Drlík (VII.OG). Počas súťaže boli pre sprevádzajúcich učiteľov pripravené rôzne aktivity, ktorých sa zúčastnila Mgr. Katarína Magdinová. Jakub Konc s prehľadom opäť zvíťazil a 2. miesto získal Martin Drlík!
Gratulujeme!
Pozrite si niekoľko fotografií zo súťaže
a kompletné výsledky.

Olympiáda v informatike - CELOŠTÁTNE KOLO

oi ck konc2023V dňoch 23. a 24. marca 2023 sa konalo CELOŠTÁTNE KOLO olympiády v informatike.
Náš Jakub Konc z VIII.OG získal výborné 4. miesto a zaradil sa medzi víťazov!
Srdečne blahoželáme!!!

Kompletné výsledky

Olympiáda v informatike - krajské kolo

Dňa 17. januára 2023 sa konalo krajské kolo olympiády v informatike.

Kategória A
Jakub Konc VII.OG - 1. miesto a postup do celoslovenského kola súťaže (od 1. miesta v rámci celej SR delil Jakuba 1 bod)
Výsledková listina kat. A
Kategória B
Filip Bujdák II.C - 2. miesto
Výsledková listina kat. B

Srdečne blahoželáme!