Úspechy

Olympiáda zo SJL (kat. A a B) - školské kolo

Dňa 9. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v slovenskom jazyku a literatúre online v kategórii A a B. Zúčastnilo sa jej spolu 45 žiakov. V kategórii A 16 študentov a kategórii B 29 študentov.        

Kategória A
1. miesto: Zuzana Kvaltýnová III.C - 50 bodov (postupuje do KK OSJL)
2. miesto: Oliver Kotrusz VII.OG - 44 bodov
3. miesto: Andrea Gábrišová VIII.OG - 44 bodov
4. miesto: Karolína Chudíková VII.OG - 42 bodov
5. miesto: Ema Bobková VIII.OG - 42 bodov

Kategória B
1. miesto: Alexandra Striešková II.C - 46 bodov (postupuje do KK OSJL)
2. miesto: Natália Dzurillová V.OG - 40 bodov
3. miesto: Anežka Bujdáková I.D - 40 bodov
4. miesto: Mária Muránska I.C - 37 bodov
5. miesto: Viktória Sýkorová II.D - 36 bodov

Všetkým súťažiacim ďakujeme a tešíme sa na vás o rok.
Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!

Milujeme slovenčinu 2022

milujeme slovencinuPo kovidovej prestávke sa tento rok znovu uskutočnila medzitriedna mikulášska súťaž pre študentov štvrtého ročníka Milujeme slovenčinu. Päťčlenné tímy si zmerali sily a potrápili sa pri odpovediach na otázky z literatúry i jazyka. Súťaž si pre študentov pripravili pani učiteľky Bariličová a Bakalová, technickú stránku zabezpečil pán učiteľ Hudec.
Tímy, ktorým sa darilo najviac, boli:
1. miesto - IV.C,
2. miesto - IV.A
3. miesto - VIII.OG.
Víťazom srdečne gratulujeme, hoci verím, že víťazmi sme boli všetci, lebo sme sa spolu zabavili a netradičným spôsobom preopakovali slovenčinu všetkých štyroch rokov.
Pozrite si niekoľko fotografií

Slovenská debatná liga - finále

kvaltynovapavelkovaFinále Slovenskej debatnej ligy sa uskutočnilo v dňoch 14. - 16. mája 2022 a aj tento rok bolo záverom celoročných regionálnych súťaží v debatovaní. Konalo sa prezenčne na Gymnáziu Jura Hronca v Bratislave a stretlo sa tu 22 najlepších tímov z celého Slovenska. V našom tíme ŠuPa (zmiešaný tím z Pároviec a Šurian) sa nám v silnej konkurencii podarilo vyhrať dve debaty. Finálovú debatu sme si boli vypočuť v NRSR.
FSDL bolo pre nás krásnym zážitkom, pretože sme nielenže po dvoch rokoch debatovali naživo, ale aj sme stretli veľa milých debatérov a debatérok. Turnaj sme si v každom prípade užili a veríme, že na budúci rok sa na ňom zúčastní viac tímov reprezentujúcich našu školu.

Zuzana Kvaltýnová (II.C) a Radka Pavelková (II.D)

OSJL - celoštátne kolo

osjl ckCeloštátne kolo Olympiády zo SJL sa konalo 25. a 26. apríla 2022 v stredisku SUZA v Bratislave. Naša žiačka Zuzka KVALTÝNOVÁ z II.C sa umiestnila na krásnom 2. mieste!
Niekoľko Zuzkiných slov:
V pondelok sme písali test a písomnú časť, kde sme tvorili rozhovor učiteľa so žiakmi o haiku poézii. Večer sme absolvovali aj exkurziu v Starom meste. V utorok prebehla ústna časť, ktorej zadaním bol diskusný príspevok o prenikaní anglicizmov do slovenčiny a povedať vlastný názor, či tento proces našu slovnú zásobu obohacuje, alebo jej škodí. Od porotkýň sme dostali aj spätnú väzbu a nakoniec nasledovalo už len slávnostné vyhlásenie výsledkov, kde nám diplomy odovzdala predsedníčka Slovenskej komisie OSJL. Z olympiády si odnášam mnoho skúseností a nových podnetov, no i spomienok a zážitkov s účastníkmi, na ktoré budem dlho spomínať.
Zuzke srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo

hk kk 2022Dňa 20. apríla 2022 sa v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch konalo krajské kolo postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy stredoškolskej mládeže a dospelých HVIEZDOSLAVOV KUBÍN IV.kategórie. Naša študentka Simonka HORIČKOVÁ z III.B získala krásne 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 22. – 25. júna 2022 v Dolnom Kubíne.
Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoštátnom kole!

Strana 1 z 11