2018/2019

Matematická olympiáda Z9 - krajské kolo

Dňa 19. marca 2019 sa už tradične na našej škole konalo krajské kolo MO kategórie Z9. Pozvaní boli aj dvaja naši žiaci, úspešní riešitelia okresného kola MO, Hanka Zahradníčková a Adam Lopúch, obaja zo IV. OG. A aj tu sa im darilo a obaja získali siedmy najvyšší počet bodov a zaradili sa medzi úspešných riešiteľov.
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8 - okresné kolo

Dňa 9. apríla 2019 súťažili matematické talenty na ZŠ Na Hôrke v Nitre v okresnom kole Matematickej olympiády.
V kategóriách Z6 a Z7 sa všetci naši postupujúci súťažiaci stali úspešnými riešiteľmi, dokonca primán Roman Pažma sa delil o 3. – 4. miesto vo svojej kategórii.
Úlohy v kategórii Z8 najviac vytrápili súťažiacich. Zo všetkých účastníkov boli len traja úspešní riešitelia a medzi nimi, dokonca na najkrajšom - 1. mieste , sa umiestnila Ema Gabriela Jantošková z tercie.
O to viac sa z úspechu tešíme a srdečne Eme aj ostatným blahoželáme!

Kompletné výsledky

SOČ

chlapci perexDňa 4. marca 2019 o 9:00 sa v aule nášho gymnázia konalo školské kolo 41. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Táto súťaž spočívala vo vypracovaní vlastnej odbornej práce na jednu z predvolených vedných odborov (17), a to formou vypracovania riešenia problému alebo úlohy, návrhom technického zariadenia, či funkčného modelu, alebo návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím. Po vypracovaní práce nasledovala jej vlastná obhajoba vo forme prezentácie a diskusie na zvolenú problematiku. Z mnohých záujemcov sa napokon podarilo prácu dokončiť 5 študentom: Timotej Černák VII.OG, Ondrej Chatrnuch II.B, Tomáš Jakuš II.B, Timotej Kopáč II.B a Juraj Volešíni II.B.

Po prezentácii sa hodnotiaca komisia jednotne zhodla na posunutí všetkých prác do krajského kola, ktoré sa konalo 27. marca 2019 na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Nitre. V nespočetnej a kvalitnej konkurencii sa podarilo Tomášovi Jakušovi získať 3. miesto, za jeho Využitie paradoxov vo vyučovacom procese.
Súťažiacim gratulujeme za úspešnú reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v ďalšom bádaní.
Pozrite si niekoľko fotografií vo Fotogalérii

Olympiáda z ruského jazyka - krajské kolo

Kategória B1
Veronika Chlebcová (I.B) - 4. miesto

Kategória B2
Lucia Ďuranová (IV.B) - 7. miesto

Kategória B3
Andrij Bobynets (I.E) - 3. miesto

Našim študentom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Biologická olympiáda - krajské kolo (kat. B)

scan0011 scan0011Dňa 27. marca 2019 sa v Nitre konalo krajské kolo BO v kategórii B. Naši študenti sa umiestnili na výborných miestach:
Natália Livovská (II.A) - 4. miesto,
Ivan Rusňák (II.C) - 6. miesto.
Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

Olympiáda v španielskom jazyku - CELOŠTÁTNE KOLO

scan0010V dňoch 19. a 20. marca 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v španielskom jazyku.
Naša študentka Miriam Brellíková (V.E) získala v kategórii D krásne 3. miesto!
Srdečne blahoželáme!

Biologická olympiáda - kat. A - krajské kolo

bo kk2019Dňa 26. marca 2019 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády (kategória A), v ktorom naša študentka Petra Šateková z III.A triedy obsadila 2. miesto.
K tomuto dosiahnutému úspechu jej srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

Matematický náboj 2019

V piatok 22. marca 2019 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná súťaž družstiev v riešení matematických úloh Matematický náboj. V kategórii Seniori sa v rámci celého Slovenska umiestnilo na výbornom 11. mieste družstvo v zložení Matej Hrmo (VIII.OG), Tereza Tódová (VIII.OG), Michaela Marčeková (VIII.OG), Matúš Zubčák (VIII.OG) a Ema Barusová (IV.B). Druhý tím v tejto kategórii v zložení František Stupka (VII.OG), Hana Kluvancová (VII.OG), Veronika Molnárová (VII.OG), Svetlana Rampašeková (VII.OG) a Marek Horňák (IV.C) obsadil veľmi pekné 17. miesto.
Kompletné výsledky
Všetkým študentom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme k dosiahnutým výsledkom!

Divadelný festival bilingválnych škôl na Slovensku

Festival de Teatro de las Secciones bilingües en Eslovaquia

divadlo spanielske perexEste curso, Nitra tuvo el honor de ser la ciudad Anfitriona del festival de teatro en español de las secciones bilingües, evento que sucede una vez cada 7 años, por lo que pudimos disfrutar del teatro en español en el Stáre Divadlo del centro de la ciudad.
Las jornadas empezaron el 14 de Febrero con las actuaciones de los grupos de teatro de Nitra, Bratislava, Banská Bystrica y Nove Mesto nad Váhom, y el segundo día pudimos disfrutar de las actuaciones de Zilina, Trstená y Kosice.
Desde aquí nos gustaría dar la enhorabuena al grupo teatral de Zilina, por ser los ganadores del festival y por supuesto a nuestro gymnázium Párovská, que ha resultado ganador del segundo puesto a la mejor obra del festival y por segundo año consecutivo del diploma al mejor nivel de español del festival. Y por supuesto, también felicitar a Tamara Skovajová, alumna de IV.D por su premio a la mejor actriz de las jornadas.

Divadelný festival bilingválnych škôl na Slovensku

Tento rok sme mali tú česť byť organizátormi španielskeho divadelného festivalu bilingválych sekcií. Udalosť, ktorá sa koná raz za 7 rokov, sme si užili v Starom Divadle Karola Spišáka.
Prvý deň, 14. februára 2019, sa predstavili divadelné skupiny Nitra, Bratislava, Banská Bystrica a Nové Mesto nad Váhom. Druhý deň sme videli predstavenia Žiliny, Trstenej a Košíc.
Týmto spôsobom by sme radi zablahoželali divadelnému súboru zo Žiliny k celkovému viťazstvu divadelného festivalu, a samozrejme nášmu Gymnáziu Párovská za druhé najlepšie predstavenie. Okrem toho si náš súbor, tak ako aj minulý rok, odniesol cenu za najlepšiu úroveň španielčiny. Tiež chceme zablahoželať Tamare Skovajovej, žiačke IV.D triedy, k cene za najlepšiu herečku divadelného festivalu.

Dejepisná olympiáda – krajské kolo

Dňa 21. marca 2019 sa uskutočnilo v Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach krajské kolo Dejepisnej olympiády vo všetkých jej kategóriách, ktorá je, ako to pri otvorení súťaže spomenul predseda komisie, jedna z najťažších predmetových olympiád vôbec. Tento školský rok našu školu reprezentovali žiaci nižšieho i vyššieho stupňa štúdia. Z radov žiakov osemročného gymnázia to bol Jakub Balla z II.OG, ktorý vo svojej kategórii E skončil ako úspešný riešiteľ na krásnom 5. mieste. Našimi zástupcami v rámci stredoškolskej sekcie v kategórii B to boli prváci – Róbert Procházka z I.A, ktorý sa umiestnil na 8. mieste a Matej Horňák z I.C, ktorý získal 7. miesto. Obaja svoje miesta obsadili ako úspešní riešitelia. Chlapcom patrí veľká vďaka za ich svedomitú a namáhavú prípravu a úspešnú reprezentáciu školy!

dejol2019kk 01 dejol2019kk 01