2018/2019

Olympiáda ľudských práv

Diplom OLP Solar 001Dňa 7. februára 2019 sa konalo krajské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv na gymnáziu vo Vrábľoch. Súťaže sa zúčastnilo 39 študentov z Nitrianskeho kraja. Náš študent z III.A triedy Timon Milan Solár postúpil z prvej testovej časti súťaže do druhej časti, v ktorej študenti riešili problémové úlohy a demonštrovali svoje názory pred odbornou komisiou. Ôsmi študenti z jedenástich, ktorí sa zúčastnili tohto kola súťaže, postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení. Timon sa stal postupujúcim do celoštátneho kola, keď sa umiestnil na štvrtom mieste.
Blahoželáme!

Matematická olympiáda, kat. Z9 - okresné kolo

Dňa 30. januára 2019 sa na ZŠ Na Hôrke v Nitre uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z9. Našu školu reprezentovali Hanka Zahradníčková a Adam Lopúch, obaja zo IV. OG. V konkurencii 35 súťažiacich boli veľmi úspešní. Adam skončil na 2. – 4. mieste a Hanka na 5. – 6. mieste.
Obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!
Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády, kat. Z5, Z9 pre žiakov ZŠ a OG v okrese Nitra v školskom roku 2018/2019

Matematická olympiáda - krajské kolo

Žiaci našej školy dosiahli výborné výsledky v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa uskutočnilo 15. januára 2019.

Matej Hrmo z VIII.OG sa stal víťazom krajského kola a na 2. mieste skončila Michaela Marčeková z VIII.OG.
Na spoločnom 4. - 5. mieste sa umiestnil Matúš Zubčák (VIII.OG) a na 7.- 10. mieste skončila Svetlana Rampašeková zo VII.OG.

Ďalšími riešiteľmi boli František Stupka (VII.OG) – 11. miesto, Ema Barusová (IV.B) – 16. miesto a Šimon Szombay (VII.OG) 29. miesto.
Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.
Kompletné výsledky

Olympiády v anglickom jazyku - okresné kolo

scan0004Dňa 16. januára 2019 sa v Nitre konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša študentka Emma Grófová z II.D získala krásne 3. miesto! Srdečne blahoželáme!

Matematická olympiáda - kat. A - školské kolo

Školského kola MO (dec. 2018) sa v kategórii A zúčastnilo 7 žiakov našej školy:
Michaela Marčeková(VIII.OG)
František Stupka (VII.OG)
Matej Hrmo (VIII.OG)
Matúš Zubčák (VIII.OG)
Svetlana Rampašeková (VII.OG)
Ema Barusová (IV.B)
Šimon Szombay (VII.OG)
Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, preto postupujú do II. kola MO. Blahoželáme!

Olympiáda v NEJ - okresné kolo

20190118 132433 20190118 132502Dňa 17. januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
Náš žiak Patrik Štrba z II.B získal krásne 3. miesto.
Blahoželáme!

Olympiáda v informatike

Školské kolo Olympiády v informatike riešil Jakub Konc (IV.OG)Tereza Tódová (VIII.OG). Obaja postúpili do krajského kola súťaže, v ktorom im držíme palce!

Vyhodnotenie súťaže iBobor 2018

V novembri 2018 prebiehala online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl z celého Slovenska. Na súťaži, ktorej hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní pri učení sa, nemohli chýbať ani študenti našej školy. Na našej školy sa do súťaže tento rok zapojili triedy I.OG, II.OG, III.OG, IV.OG, V.OG, II.B a niekoľko maturantov.
Vyhodnotenie
(uvádzame len najúspešnejších žiakov, ktorí dosiali percentil aspoň 90):

Biologická olympiáda - školské kolo (kat. A)

Dňa 13. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii A. Zúčastnilo sa na nej 12 študentov z tretieho a štvrtého ročníka.
Vyhodnotenie:
1. miesto: Petra Šáteková (III.A)
2. miesto: Daniel Osuský (IV.A)
3. miesto: Samuel David Pápay (III.C)
Ďalší úspešní riešitelia sú: Jakub Hatina (III.C), Michaela Nemešová (V.E), Andrej Jankovič (IV.A), Sofia Belanová (IV.A), Pavlína Gogorová (III.B) a Monika Pechočiaková (VIII.OG).
Úspešným riešiteľom blahoželáme!

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26. marca 2019 postupujú Petra Šateková a Daniel Osuský, ktorým držíme palce.

EXPERT - GENIALITY SHOW 2019

Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnil ďalší ročník celoslovenskej súťaže EXPERT-geniality show. Všetci zúčastnení žiaci dostali od organizátora malú pozornosť a viac ako polovica z 52 zapojených žiakov z našej školy získala aj diplom za umiestnenie medzi štvrtinou najlepších v jednotlivých kategóriách.
Traja najšikovnejší, ktorí sa umiestnili v prvej desiatke získali aj pekné vecné ceny.
Patrik Peťovský (V.OG)  3. miesto  téma Svetobežník  kategória G12
Jakub Uher (III.OG)   7. miesto   téma Do you speak English    kategória EXPERT 8
Oliver Kotrusz (III.OG)     9. miesto   téma Mozgolamy   kategória EXPERT 8
Blahoželáme!