2018/2019

Biologická olympiáda (kat.B) - školské kolo

Dňa 10. decembra 2018 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády v kategórií B.
Úspešným riešiteľom školského kola srdečne blahoželáme.

1. miesto: Livovská Natália II.A
2. miesto: Rusňák Ivan II.C
3. miesto: Volešíni Juraj II.B
4. miesto: Lahučká Lucia VI.OG
5. miesto: Lukáčová Viera II.A
6. miesto: Adámek Lukáš II.A
7. miesto: Očovská Terézia I.C
8. miesto: Bániová Natália VI.OG
9. miesto: Žitnay Andrej I.B

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – ŠKOLSKÉ KOLO (KAT. C – F)

dej ol 2018Dňa 7. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo už 11. ročníka Dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E a F (ročníky I. – IV. OG). Kľúčovými témami tohto ročníka boli Územie Slovenska v prvých storočiach nášho letopočtu (od doby rímskej po vznik Veľkej Moravy) pre I. a II. OG a Československo v rokoch 1968 až 1989 pre III. a IV. OG. Dôvodom výberu druhej témy je päťdesiate výročie tzv. Československej jari (2018) a tridsiate výročie pádu komunistickej diktatúry (2019). Z každej kategórie postupujú do okresného kola prví dvaja úspešní riešitelia. Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole!

Kategória F (I.OG)
1. miesto: Richard Kajaba
2. miesto: Natália Dzurillová

3. miesto: Lucia Cipová

Kategória E (II.OG)
1. miesto: Marek Vojtila
2. miesto: Jakub Balla

3. miesto: Oliver Heinrich

Kategória D (III.OG)
1. miesto: Karolína Chudíková
2. miesto: Ema Čavojská

3. miesto: Olívia Cimboray

Kategória C (IV.OG)
1. miesto: Ema Bobková
2. miesto: Adela Hromcová

3. miesto: Marek Garláty

Niekoľko fotografií vo fotogalérii

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

V dňoch 26. októbra 2018 (kategória C) a 28. novembra 2018 (kategória A a B) sa uskutočnili školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Na prvých troch miestach sa umiestnili:

Kategória A
1. Pavlína Ružičková III.B - postupuje do krajského kola OLSJL
2. Mariannna Lörinczová III.D
3. Eva Cintulová IV.B

Kategória B
1. Laura Nemčičová VI.OG - postupuje do krajského kola OLSJL
2. Patrik Štrba II.B
3. Mária Iviczeová II.B

Kategória C
1. Ema Bobková IV.OG - postúpila do okresného kola OLSJL, kde sa umiestnila na 3. mieste
2. Eunika Bebjaková IV.OG
3. Andrea Gábrišová IV.OG

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme!

Olympiáda v španielskom jazyku - školské kolo

osja skDňa 29. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v španielskom jazyku.
Zúčastnilo sa dohromady 30 študentov v kategóriách A, B a D.

Vyhodnotenie:
Kategória A
1. Gadianová Laura z I.A
2. Iviczeová Mária z II.B
3. Suchá Nikola z II.B

Kategória B
1. Koreň Matej z III.B
2. Pétery Ivan z III.A

Kategória D
1. Brellíková Miriam z V.E
2. Miklóssyová Alexandra z V.E
3. Esterková Naďa z III.D

Výhercom blahoželáme a držíme palce pri reprezentovaní našej školy v krajskom kole.
Do krajského kola, ktoré bude 11. februára 2019, postupujú prví dvaja z každej kategórie.
Za návrh a realizáciu diplomov do školského kola OŠJ ďakujeme učiteľovi Fernandovi :-)

Náboj Junior

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. V tomto školskom roku sa súťaž uskutočnila 23. novembra 2018.

Naše 4 tímy zostavené zo žiakov tercie a kvarty boli veľmi úspešné. Tu je ich poradie vrámci okresu Nitra:
1. miesto: Filip Horváth (9), Jakub Konc (9), Adam Lopúch (9), Matúš Tóth (9)
3. miesto: Eunika Bebjaková (9), Lenka Bezáková (9), Matej Bystrický (9), Andrea Gábrišová (9)

4. miesto: Šimon Tóth (8), Martin Drlík (8), Ema Gabriela Jantošková (8), Matúš Královič (8)
9. miesto: Pavol Dávid (8), Pavol Mrázik (8), Adam Mika (8), Samuel Tomka (8)

V medzinárodnom rebríčku sa naše najúspešnejšie družstvo umiestnilo na 38. mieste v konkurencii 987 tímov zo Slovenska, Česka a Poľska. BLAHOŽELÁME!
Kompletné výsledky

scan0206 scan0206

Ocenenie za úspech v cezpoľnom behu

fotkaRiaditeľ školy ocenil žiakov, ktorí sa podieľali na úspechu na okresných krajských a celoštátnych majstrovstvách v Cezpoľnom behu. Na kraji sme dosiahli 1. miesto. Ocenení: Rasťo Zeleňák VII.OG, Roman Šajter VIII.OG, Miloš Sádovský IV.B a Martin Rumanovský, 1.A. Chýba: Samuel Ján Mucha, 1.C
Srdečne blahoželáme!

Dejepisná súťaž študentov gymnázií ČR a SR v Chebe - finále

cheb2018 smallV dňoch 21. - 23. novembra 2018 sa tím študentov v zložení: Natália Božiková (V.E), Matej Barta (IV.C) a Timotej Černák (VII.OG) spolu s riaditeľom školy zúčastnil medzinárodného finále Dejepisnej súťaže študentov gymnázií ČR a SR v Chebe, do ktorej sa prebojovali z krajského kola. 75 českých a slovenských tímov súťažilo na tému: Československo v rokoch 1968-1977. Hoci sa náš tím neumiestnil na popredných priečkach, ďakujeme za prvú reprezentáciu našich Pároviec vo finále a za mesiace náročnej prípravy, ktorú táto súťaž vyžaduje! Rozhovor s finalistami Vám prinesie časopis Nezmar.

Olympiáda z ruského jazyka - školské kolo

Na prelome novembra a decembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z ruského jazyka v troch kategóriách.
Uverejňujeme umiestnenie na prvých troch miestach.

Kategória B1
1. miesto: Veronika Chlebcová, I.B
2. miesto: Matúš Móri, I.B
3. miesto: Patrícia Mikulcová, I.B

Kategória B2
1. miesto: Lucia Ďuranová, IV.B
2. miesto: Ján Szarka, II.A
3. miesto: Lukáš Adámek, II.A

Kategória B3
1. miesto: Andrij Bobynets, I.E
2. miesto: Sandra Botková, IV.D

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.
Do krajského kola postupujú tí, ktorí sa umiestnili na prvom mieste.

Párovský Sparťan 2018

spartan2018 titleDňa 19. novembra 2018 sa v malej telocvični uskutočnila súťaž s názvom „Párovský Sparťan“. Víťazom sa stal už po 4x po sebe Adam Vozár zo IV.C, na druhom mieste skončil Lukáš Adámek z II.A a na treťom mieste Rastislav Zeleňák zo VII.OG.
Blahoželme!

Geografická olympiáda - školské kolo

Dňa 26. novembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády v kategórii E a F. Zúčastnilo sa na nej 22 študentov z I. – IV.OG.

Vyhodnotenie
:
Kategória F
1. miesto: Marek Vojtila (II.OG)
2. miesto: Theo Košťál (II.OG)
3. miesto: Karol Billík (I.OG)
Kategória E
1. miesto: Samuel Koprda (III.OG)
2. miesto: Marek Garláty (IV.OG)
3. miesto: Matej Bystrický (IV.OG)

Blahoželáme!
Do okresného kola, ktoré sa uskutoční 7. februára 2019 postupujú Marek Vojtila a Samuel Koprda, ktorým držíme palce!