Neprehliadnite!

plagatDOD2023beneficny2023

joinourschoolMilí rodičia a uchádzači,
prijímanie nových žiakov pre nasledujúci školský rok prebehne na základe týchto kritérií:

Kritériá pre prijímanie žiakov do tried 4-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do triedy 8-ročného štúdia
Kritériá pre prijímanie žiakov do bilingválnej triedy
Viac informácií je zverejnených v časti Pre budúcich študentov - Kritériá a výsledky prijímacieho konania

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našom gymnáziu a držíme Vám palce,
aby sme Vás v septembri privítali už ako Párovčanov :-)

Novinky